Zorgmakelaar: ondersteuning bij contractering en vergoeding

15-09-2016

Contracten en vergoedingen van zorgverzekeraars vormen voor veel vrijgevestigde gz-psychologen en klinisch (neuro-)psychologen een ‘hoofdpijndossier’.  Aansluiting bij een zorgmakelaar neemt veel van deze zorg uit handen. Daarom is de NVGzP een samenwerking aangegaan met zorgmakelaar Eldermans & Geerts.

NVGzP-leden ontvangen 15% korting op aansluiting bij de zorgmakelaar.

Aanvullende informatie

Eldermans & Geerts is sinds 2013 actief als zorgmakelaar voor de Basis GGZ en behartigt inmiddels de belangen van meer dan 500 psychologen en psychotherapeuten. Met ingang van dit jaar zullen zij hun werkzaamheden uitbreiden naar de specialistische GGZ.

Wat doet de zorgmakelaar?

  1. Namens de aangesloten zorgverleners – binnen de grenzen van het mededingingsrecht – onderhandelen over contracten met zorgverzekeraars. Voordelen: een sterkere onderhandelingspositie en deskundige en juridisch onderlegde onderhandelaars. Bijvoorbeeld de omzetplafonds Zilveren Kruis die zijn verhoogd of de selectieve contractering VGZ GBGGZ die per 2016 niet meer in de contracten is opgenomen.
  2. Juridische toetsing en analyse van overeenkomsten, voorlichting over ins en outs en voetangels en klemmen. Klik hier voor een voorbeeld van een beoordeling uit de vorige contracteerronde (voor 2015)
  3. Nadere informatie over beleid zorgverzekeraars, bijvoorbeeld interpretatie van contractvoorwaarden en aanvullende afspraken waar mogelijk.
  4. Heldere overzichten met praktische informatie, bijv. over voorwaarden voor vergoeding, tarieven, kwaliteitscriteria, controles. Klik hier en hier voor voorbeelden uit de contracteerronde 2014.
  5. Communiceren van concrete zorgen en bezwaren richting zorgverzekeraars en zorgen voor een adequate reactie.
  6. Helpdesk voor individuele vragen over contractering.
  7. Collectief verweer bij materiële controles (optioneel).
  8. Ondersteuning bij oprichting en begeleiding van zorggroepen.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van deze diensten.

Wat kost het?

De zorgmakelaar biedt aparte dienstverlening voor de Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De kosten voor één van deze pakketten bedragen € 300,- per hoofdbehandelaar per jaar (ex. BTW). Een gecombineerd abonnement voor Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ kost € 400,- per jaar (ex BTW). NVGzP-leden ontvangen 15% korting op deze tarieven.