Wisselende naleving van ‘de OER’ in de GZ-, KP- en KNP-opleiding 

29-04-2020

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER), opgesteld door vLOGO, staat beschreven op welke manier de GZ-, de KP- en de KNP-opleiding ingericht moet zijn om de kwaliteit te garanderen. Ook staat daarin vastgesteld welke partij of persoon verantwoordelijk is voor het bewaken van die kwaliteit. Zo staat genoemd dat de hoofdopleider belast is met de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs, de toetsen en de examens (art. 7.1 OER). De examencommissie heeft op haar beurt een toezichthoudende rol op de kwaliteit van toetsing en examinering (art. 7.2 OER).

Verschillen in uitvoeren van de OER
Zo aan het einde van de gz-opleiding vraag ik mij af; in hoeverre voldoet mijn diploma aan de door de OER beoogde kwaliteit? En in hoeverre is mijn diploma inwisselbaar met die van opleidelingen van een andere opleidingsinstelling? Tenslotte verwacht ik dat eenzelfde OER op alle instellingen tot eenzelfde beleid leidt en daarmee tot dezelfde kwaliteit. Alleen weet ik uit eigen ervaring en praktijkverhalen om mij heen dat er verschillen bestaan in het uitvoeren van de OER. Zo verschilt de toelatingsprocedure (art. 2.1 OER), wordt de aanwezigheidsverplichting (art. 5.3 OER) wisselend gehanteerd en wordt er niet altijd gehouden aan de termijn van beoordeling (art. 8.10 OER). Elk onderdeel van de OER draagt naar mijn idee bij aan het garanderen van kwaliteit van de opleiding en daarmee ook de kwaliteit van zorg door de professional. Dat de ter illustratie aangehaalde onderdelen van de OER wisselend worden gehanteerd, voedt mijn vraag of de diverse opleidingen wel aan dezelfde kwaliteit voldoen.

Ervaringen
Op het moment van schrijven zijn er nieuwe groepen met opleidelingen gestart, anderen zijn al een stuk op weg en sommigen zijn net klaar. Met name van die laatste groep ben ik benieuwd hoe de ervaring met het naleven van de OER is. Welke aspecten hebben voor jouw gevoel bijgedragen aan het komen tot kwaliteit? Klik hier voor de poll. Ik lees graag je reactie en/of ga erover met jou in gesprek. Alle inbreng wordt anoniem gebundeld en zal worden gebruikt om eventuele verbeterpunten voor de opleidingen bij de opleidingsinstellingen voor het voetlicht te brengen. Op die manier kunnen we blijven werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van opleiding en daarmee hoge kwaliteit van zorg.

Martin Izaks,
orthopedagoog i.o. tot gz-psycholoog, Jeugd GGZ