ROM

Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring (ROM) is een manier om behandeleffecten in kaart te brengen. Tijdens de behandeling wordt op verschillende momenten een vragenlijst gebruikt waarmee cliënt en behandelaar de klachten en symptomen systematisch beoordelen. Dit geeft inzicht in het behandelresultaat en handvatten voor het vervolg van de behandeling.

Benchmarken op basis van ROM-data

ROM-gegevens kunnen onder bepaalde voorwaarden ook gebruikt worden om behandeleffecten met elkaar te vergelijken: benchmarking. Wat is benchmarken nu precies, waarom doen we het, en welke methodologische en ethische problemen spelen er rondom benchmarken? Het artikel Benchmarken op basis van ROM-data van de VGCt gaat hier uitgebreid op in. Je kunt ook de samenvatting van de belangrijkste punten lezen.

Privacy

De NVGzP heeft de feiten over ROM en privacy uitgezocht. Onder welke wetgeving valt de dataverzameling eigenlijk en hoe veilig is de aanlevering van ROM-data aan Stichting Benchmark GGZ (SBG)? Dit lees je in de factsheet ROM en privacy (april 2017). Bekijk ook de factsheet ROM: waar gaat het heen? van de VGCt. Hierin wordt toegelicht welke route de ROM-data afleggen.

Advies

Het is alleen maar toegestaan om persoonsgegevens door te sturen als de persoon in kwestie daar expliciet en goed geïnformeerd toestemming voor heeft gegeven: informed consent. Dat geldt ook voor ROM-data, aangezien deze onder de Wbp en de AVG vallen. Wat zijn nu de ethische en juridische voorwaarden voor het aanleveren van ROM-gegevens? Die kwesties zijn nog niet opgelost. Dat betekent dat het toestemmingsvereiste nog steeds van kracht is bij het aanleveren van ROM-gegevens. De NVGzP adviseert haar leden het volgende:

  • informeer cliënten vooraf over het gebruik van de gegevens en de mogelijke gevolgen daarvan voor de cliënt.
  • maak van de toestemming of afwijzing van doorlevering maakt u melding in het dossier.
  • blijf in contact met verzekeraars over de eventuele onmogelijkheid voldoende gegevens aan te leveren zolang de juridische kwestie niet is opgelost.
  • blijf ROMmen, al is het enkel voor het evalueren van behandelingsuitkomsten.

Veelgestelde vragen

Lees hier het antwoord op de veelgestelde vragen over het ROM-men, beantwoord in opdracht van P3NL.

Lees hier het factsheet ROM en privacy (april 2017)

Bronnenlijst: bronnen factsheet ROM en privacy