Rolverdeling en aanspreekbaarheid in ketenzorg

Wkkgz: rolverdeling en aanspreekbaarheid in netwerk- en ketenzorg

Tijdens het plenaire debat over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in februari 2017 heeft de minister van VWS toegezegd de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) te vragen om in zijn onderzoek naar de gevolgen van de verschuiving naar netwerk- en ketenzorg aandacht te besteden aan de rolverdeling en de aanspreekbaarheid in de zorg. Op 10 oktober 2017 heeft de RVS het resulterende rapport ‘Heft in eigen hand: Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen’ gepubliceerd.

Hieronder vind je de betreffende documenten: