Privacy

ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM) is een manier om behandeleffecten in kaart te brengen. Tijdens de behandeling wordt op verschillende momenten een vragenlijst gebruikt waarmee cliënt en behandelaar de klachten en symptomen systematisch beoordelen.

Lees meer

AVG en Wbp

Het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens is onderhevig aan de Wet op de bescherming van persoonsgegevens (Wbp). De Wbp wordt op 25 mei 2018 vervangen door een nieuwe (Europese) privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AGV).

Lees meer

Beroepsgeheim

Klik hier voor het document ‘Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens’; achtergrondstudie bij het advies Heft in eigen hand. Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen