NZa-documenten

Officiële documenten

Hieronder vind je diverse documenten die van belang zijn voor met name de Basis GGZ. Nadat je het document geopend hebt kun je het desgewenst downloaden.

Suggesties voor aanvullingen welkom via: redactie@nvgzp.nl

Beleidsregels GGZ 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de GGZ-beleidsregels voor 2018 gepubliceerd. Er verandert relatief weinig, met het oog op de grote veranderingen in het bekostigingsmodel dat op dit moment in ontwikkeling is. De tarieven worden geïndexeerd in plaats van herijkt en de beroepentabel wordt uitgebreid. De uitkomsten van het kostenonderzoek in de GGZ gaan mee in de ontwikkeling van het nieuwe bekostigingsmodel, dat naar verwachting in 2020 klaar zal zijn.

De nieuwe beleidsregels vind je op de website van de NZa: beleidsregels ggz 2018.

Belangrijkste actuele regelgeving (2018)

Bron, nummer, titel

NZa, BR/REG 18120, Beleidsregel generalistische basis ggz 2018 ~ Omschrijving producten en prestaties Basis GGZ en eisen waaraan aanbieders moeten voldoen.

NZa, NR/REG 1804, Nadere regel Generalistische basis ggz 2018 ~ Eisen m.b.t. facturering, registratie en informatie-aanlevering aan DIS en voorlichting aan de consument.

NZa, TB/REG 18608-01, Tarieven en Prestaties Generalistische basis ggz 2018 ~ Maximumtarieven voor de verschillende ‘prestaties’ in de Basis GGZ.

NZa, Beroepentabel ~ Lijst van beroepen die bevoegd en bekwaam geacht worden een rol te vervullen in diagnose en behandeling van individuele cliënten in de GGZ. Gepubliceerd als bijlage bij de Nadere Regel Gespecialiseerde GGZ 2018 maar ook van belang in de Basis GGZ.

NZa, Privacyverklaring 2018 ~ Gepubliceerd als bijlage bij de Nadere Regel Gespecialiseerde GGZ 2018 maar ook van belang in de Basis GGZ.

Autoriteit persoonsgegevens, Juridisch kader opvragen verwijsbrieven en behandelplannen ~ Regels voor opvragen verwijsbrieven, diagnose-informatie en behandelplannen bij patiënten met een privacyverklaring.

Regelgeving 2017

Bron, nummer, titel

NZa, CI/16/19c, Wijzigingen regelgeving 1 januari 2017

NZa, CI.16/41c, Aanvullingen op wijziging regelgeving 1 januari 2017

NZa, BR/REG 17161, Beleidsregel generalistische basis ggz 2017 ~ Omschrijving producten en prestaties Basis GGZ en eisen waaraan aanbieders moeten voldoen.

NZa, NR/REG 1735, Nadere regelgeving Generalistische basis ggz 2017 ~ Eisen m.b.t. facturering, registratie en informatie-aanlevering aan DIS en voorlichting aan de consument.

NZa, TB/REG 17613-02, Tarieven en Prestaties Generalistische basis ggz 2017 ~ Maximumtarieven voor de verschillende ‘prestaties’ in de Basis GGZ.

NZa, Beroepentabel 2017