AVG

Gegevensbescherming (AVG)

De gegevens die je van je cliënten verzamelt zijn veelal persoonsgegevens en daarom is het gebruik en beheer van die data onderhevig aan de algemene verordening gegevensbescherming (AGV).

Onder de AVG zijn organisaties, ook instellingen en praktijken, verplicht om informatie te geven aan mensen van wie zij persoonsgegevens gebruiken. Organisaties moet in ieder geval de volgende informatie verstrekken:

  • de identiteit en de contactgegevens van de verantwoordelijke;
  • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (indien aanwezig);
  • de doeleinden van en de rechtsgrond voor het gebruik van de gegevens;
  • de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke (als de verwerking op het gerechtvaardigd belang is gebaseerd);
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
  • of de gegevens (zullen) worden doorgegeven aan een land buiten de EU.

Daarnaast moet je als organisatie aanvullende gegevens verstrekken om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen. Het gaat dan niet alleen om de bewaartermijn van de gegevens maar ook om duidelijkheid over onder meer de volgende punten:

  • het recht van betrokkene om inzage in zijn gegevens te krijgen, en het recht op rectificatie of wissen van de gegevens of beperking van de verwerking daarvan, en het recht tegen de verwerking (en/of overdracht) bezwaar te maken;
  • het recht van betrokkene om zijn verleende toestemming in te trekken;
  • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Volgens de AVG moet bovenstaande informatie eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn, en moet duidelijke en eenvoudige taal worden gebruikt. Het is helder dat de hoeveelheid te verstrekken informatie en de criteria waaraan die informatie moet voldoen behoorlijk verschilt van de Wbp. We houden je op de hoogte en plaatsen hier binnenkort de nodige informatie die je kan helpen bij het AVG-proof maken van je werk als gz-psycholoog.

Hier vind je de Handleiding AVG van het Ministerie van Justitie: klik hier.

Meteen aan de slag? Voor leden van de NVGzP biedt P3NL het ‘AVG-programma’ aan tegen een gereduceerd tarief van €25,- per jaar. Het AVG-programma is een algemene toolkit is die gemaakt is voor het midden- en kleinbedrijf. Dus het is voor iedereen handig om het te gebruiken als basis, maar als je echt specifieke vragen hebt over je eigen praktijk of instelling en specifiek voor de zorg, kun je die per mail stellen. Aan de hand van 15 stappen helpen we jouw praktijk om klaar te zijn voor de nieuwe privacywetgeving. Je kunt je via P3NL aanmelden: klik hier.