Op deze pagina vind je documenten en verwijzingen die betrekking hebben op wet- en regelgeving die voor GZ-psychologen en klinisch (neuro)psychologen van belang kan zijn.

Wet Big
Jeugdwet
Privacy
Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen
Melding Veilig Thuis
Kwaliteitsstatuut
Nederlandse Zorgautoriteit

Wet BIG

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG. Het BIG-register wordt beheerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen kan het register raadplegen. Het CIBG verzorgt ook de erkenning van buitenlandse diploma’s.

Register en organisatie

Herregistratie

Wettekst Wet BIG

Vragen over herregistratie

Jeugdwet

In 2015 werd de nieuwe Jeugdwet van kracht. Onder die wet zijn gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs samen verantwoordelijk voor jeugdhulp. In deze sector zijn veel gz-psychologen werkzaam, maar ook klinisch (neuro)psychologen. Je vindt ze bijvoorbeeld in of rond wijk-/buurtteams, in expert-/consulententeams en natuurlijk in de voormalige jeugd-GGZ.

Transformatie Jeugdhulp

Vragen over het werken in de Jeugdhulp

Privacy

Als gz-psycholoog kom je regelmatig in aanraking met vraagstukken rond privacy en gegevensbescherming. Je vindt hier informatie over bijvoorbeeld ROM, Wbp en AVG.

ROM

Wbp en AVG

Documenten: