Op deze pagina vind je documenten en verwijzingen die betrekking hebben op wet- en regelgeving die voor GZ-psychologen en klinisch (neuro)psychologen van belang kan zijn. Toelichting vind je elders op deze website, bij de relevante themadossiers en op de pagina’s voor beroep en opleiding.

Privacy

Als gz-psycholoog kom je regelmatig in aanraking met vraagstukken rond privacy en gegevensbescherming. Je vindt hier informatie over bijvoorbeeld ROM, Wbp en AVG.

Lees meer

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

De Wkkgz reguleert de werkwijze rond kwaliteitszorg en klachtenbehandeling, ook voor psychologische zorg.

Lees meer

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen

Goede zorg is gehouden aan een zeker standaard voor kwaliteit. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz biedt professionals en andere betrokkenen toegang tot standaarden en richtlijnen voor de behandeling van uiteenlopende stoornissen en zorgvragen.

Lees meer

Melding Veilig Thuis

Een melding doen bij Veilig Thuis is één ding, maar dan… Zie de blog-serie van de VvAA:

Wet langdurige zorg

Verwijzingen, links en documenten met betrekking tot psychologische zorg binnen/naast langdurige zorg vind je hier.

Lees meer…