Werkgroep Pers en positionering

Werkgroep Pers en positionering

Begin 2021 is de werkgroep Pers & Positionering opgericht. Samen met de kamers en commissies wil de werkgroep de beroepen gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, het belang en de urgentie van deze beroepen in de geestelijke gezondheidszorg (landelijk) onder de aandacht brengen.

 Samenstelling:
  • Ruthie Werner (bestuur)
  • Lotte van Reuler (ledenraad)
  • Vivian Veldkamp (kamer Opleidelingen en ledenraad)
  • Marnix Loer (commissie jeugd)
  • Maartje Pierhagen (bureau NVGzP)
De werkgroep heeft voor 2021 twee speerpunten:
  • Positionering van het beroep gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.
  • Zichtbaarheid van de psychologische BIG-beroepen in de media vergroten.
Doelen 2021/ 2022:
  • Per onderwerp een pool met collega’s creëren die wij kunnen benaderen om op te treden in de media
  • Aan deze pool een mediatraining geven

Heb je vragen en suggesties voor de werkgroep Pers & Positionering of mogen wij jou benaderen voor het vertegenwoordigen van de BIG geregistreerde psychologen in de media? Mail naar redactie@nvgzp.nl.