Werkgroep Forensische werkvelden

Werkgroep Forensische werkvelden

De werkgroep Forensische werkvelden is opgericht in 2020, omdat er vanuit de verschillende forensische zorgvelden behoefte bleek aan een verzamelpunt om informatie te delen en informatie op te halen, werkveldzaken af te stemmen en samen te bepalen hoe er met een aantal voor het veld uiterst relevante onderwerpen om kan of moet worden gegaan.

Doelstelling werkgroep Forensische werkvelden
Als gz-psycholoog, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog, werkzaam in de forensische zorg ken je de waarde van de BIG-registratie. Het is het fundament voor kwalitatief goede beroepsuitoefening. Dat betekent dat wij als werkgroep Forensische werkvelden ons met enthousiasme inzetten voor ons mooie vak. Wij staan voor een goede positie van de forensisch psycholoog binnen de diverse organisaties waar forensische zorg en expertise aanwezig is. Tevens staan wij voor het professionaliseren van het vakgebied en het beroep van de BIG-geregistreerde psycholoog in het forensische werkveld. Het profileren en verbinden van de in de forensische zorg werkzame BIG-geregistreerde psychologen is daarbij het middel.

De werkgroep Forensische werkvelden zet zich in om de kwaliteit van de forensische zorg te verbeteren door een sterkere positionering van de BIG-geregistreerde psychologen in dit werkveld.

Dat doen we door het beter profileren van het beroep van de BIG-geregistreerde psycholoog in de forensische sector door:

 • Zichtbaar te zijn als NVGzP-werkgroep voor psychologen in de forensische sector met als middel het zoeken van de verbinding.
 • Te onderzoeken welke thema’s/onderwerpen er leven bij psychologen in de forensische sector en deze op te pakken. Hiertoe is er een vragenlijst uitgezet in 2022. De resultaten zullen binnenkort te zien zijn op deze webpagina.
 • Tuchtrecht/privacy/beroepscode meer inhoud en vorm te geven en toe te spitsen op het forensische werkveld en aan te sluiten bij reeds gestarte initiatieven.
 • Het onderzoeken van een mogelijk specialisme Klinisch Forensisch Psycholoog (KFP). Voor deze werkgroep is een aparte (sub)werkgroep in het leven geroepen, de werkgroep specialisme Klinisch Forensisch Psycholoog. Deze werkgroep heeft een samenwerkingsverklaring opgesteld.

Zijn er onderwerpen die in jouw ogen relevant zijn voor behandeling binnen onze werkgroep? Dan horen we graag van je via dit mailadres: forensischewerkvelden@nvgzp.nl.

Contact
De werkgroep bestaat uit gz-psychologen en klinisch psychologen, werkzaam in de forensische zorg, GGZ, het academisch onderzoek of als pro Justitia rapporteur. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Drs. Joost Walraven, klinisch psycholoog
 • Thijs van de Kant MSc, klinisch psycholoog
 • Drs. Anouk Reinders, klinisch psycholoog
 • Drs. Janneke van Beek, klinisch psycholoog
 • Drs. Corinne Peeters, klinisch psycholoog
 • Prof. dr. Corine de Ruiter, klinisch psycholoog
 • Bianca Nieuwenhuizen MSc, gezondheidszorgpsycholoog
 • Drs. Willeke Brinkman, directeur NVGzP

De werkgroep KFP bestaat uit de volgende leden:

 • Drs. Marije van Willigenburg, klinisch psycholoog en voorzitter
 • Judith Yntema MSc, gezondheidszorgpsycholoog
 • Femke Kuipers MSc, klinisch psycholoog
 • Prof. dr. Corine de Ruiter, klinisch psycholoog
 • Dr. Udo Nabitz, klinisch psycholoog
 • Drs. Peter Braun, klinisch psycholoog
 • Drs. Willeke Brinkman, directeur NVGzP

Documenten