Waarom willen wij fuseren?

Waarom willen wij fuseren?

Het samenvoegen van de NVGzP en het NIP leidt tot één krachtige beroepsvereniging, waar plaats is voor alle (post) master opgeleide psychologen in de volle breedte van de psychologie. Met één grote en krachtige vereniging voor psychologen versterken we de beroepsidentiteit, treden we gezamenlijk opiniërend op, kunnen we de belangen van onze verschillende beroepsgroepen nog beter dan voorheen behartigen en onze dienstverlening verbreden. Dat de samenwerking vruchtbaar is, blijkt bijvoorbeeld uit de nauwe samenwerking rondom de beroepenstructuur.