Waar gaat het heen? Inkoopbeleid zorgverzekeraars Basis GGZ 2017

13-04-2016

 

Sophie van Kan

Zorgverzekeraars moeten jaarlijks op 1 april hun inkoopbeleid voor het volgende jaar publiceren. Wat gaat er veranderen in 2017?

Zorgverzekeraars moeten jaarlijks op 1 april hun inkoopbeleid voor het volgende jaar publiceren. Daarin moet u als zorgaanbieder in ieder geval de volgende zaken kunnen terugvinden.

  1. Het tijdspad van de contractering, dus bijvoorbeeld wanneer u toegang krijgt tot het contracteringsportaal, welke deadlines er gelden voor het invullen van de vragenlijst en het ondertekenen van het contract en wanneer de overeenkomst wordt aangeboden.
  2. De bereikbaarheid van de zorgverzekeraar.
  3. Het kwaliteitsbeleid van de zorgverzekeraar bij inkoop.
  4. De minimumeisen om in aanmerking te komen voor een contract.
  5. De ruimte voor innovatief zorgaanbod en de eisen die daarvoor gelden.

In hoeverre zorgverzekeraars al invulling geven aan het bovenstaande en het overige beleid, verschilt. Waar DSW dit jaar volstaat met een korte samenvatting op de website, heeft Zilveren Kruis voor de GGZ een inkoopdocument van 67 pagina’s gepubliceerd.

Wat gaat er veranderen?

De meeste verzekeraars hebben aangegeven het beleid van 2016 te willen continueren. Dat betekent (helaas) niet dat er niets gaat wijzigen. Soms betreffen die wijzigingen ‘finetuning’ van eerder beleid, maar soms verandert beleid ook wezenlijk. VGZ en CZ hebben bijvoorbeeld de eisen om een hoger tarief te kunnen krijgen veranderd. Dat betekent dat als u in 2016 een hoger tarief dan het basistarief krijgt, dat volgende jaar niet meer per se het geval zal zijn. Het is raadzaam om goed kennis te nemen van dit soort wijzigingen. Het is nu namelijk nog vroeg in het jaar, dus hebt u nog de tijd hebt om te inventariseren aan welke tariefverhogende voorwaarden bij welke verzekeraars u voor 2017 zou kunnen voldoen en daarop actie te ondernemen.

Enkele belangrijke wijzigingen en trends zullen hieronder apart besproken worden.

Kwaliteitsstatuut

Allereerst is – zoals het er nu naar uit ziet – iedere zorgaanbieder in de GGZ vanaf 1 januari 2017 verplicht om een Kwaliteitsstatuut te hebben, en daar natuurlijk ook uitvoering aan te geven in de praktijk. Alle verzekeraars noemen het Kwaliteitsstatuut ook als (minimale) inkoopvoorwaarde in hun beleid! U moet dus straks een Kwaliteitsstatuut hebben om überhaupt voor een contract in aanmerking te komen. Ook hier geldt: begin op tijd. Het opstellen van het statuut kost de nodige tijd en bovendien moet het ook nog worden goedgekeurd, hoewel u op dat laatste qua tijd ook weinig invloed hebt. Misschien gaan verzekeraars daar soepel mee om. De zorgmakelaar van Eldermans|Geerts zal zich daar in ieder geval hard voor maken.

Keurmerk Basis GGZ

Hoewel er in de praktijk veel weerstand bestaat, omarmt ook VGZ in 2017 het Keurmerk Basis GGZ. Dat betekent dat u bij drie verzekeraars in aanmerking kunt komen voor een hoger tarief als u beschikt over dit keurmerk, namelijk Zilveren Kruis, VGZ en CZ. Dat kan flink schelen want alleen VGZ al koppelt een tarief van 90% NZa-max aan het Keurmerk terwijl het basistarief 80% is.

Keten en samenwerking

Veel verzekeraars noemen samenwerking of zelfs ketenvorming als speerpunt in het beleid. Menzis wil in 2020 bijvoorbeeld toe naar inkoop van de GGZ in ketens waaraan vrijgevestigden alleen kunnen deelnemen als zij bij een zorggroep zijn aangesloten. Samenwerking met andere zorgaanbieders en disciplines is natuurlijk een opstapje naar ketenvorming. Denk aan samenwerking met de huisarts en POH-GGZ, de G-GGZ en zelfs Wmo-aanbieders. Ook samenwerking is één van de punten waar u – als u nog niet samenwerkt – eens over kunt nadenken of u die stap dit jaar gaat nemen. Zoals het er nu naar uitziet, gaan zorgverzekeraars hier steeds meer waarde aan hechten.

Tot slot

Wellicht komt u niet toe aan het doorspitten van het inkoopbeleid van alle zorgverzekeraars. Het is echter wel raadzaam dat u het inkoopbeleid van de voor u belangrijkste zorgaanbieders eens doorleest. Dan weet u wat u kunt verwachten en wat u nu alvast kunt doen om aan dat beleid tegemoet te komen. Want dat kan u zomaar een hoger tarief opleveren en het zou vervelend zijn dat u dit misloopt om de enkele reden dat er nog te weinig tijd is om alles te organiseren binnen de termijn waarbinnen u een contract moet ondertekenen.

Mr. Sophie van Kan is advocate en zorgmakelaar, verbonden aan Eldermans|Geerts. Voor reactie en actuele informatie:vankan@eldermans-geerts.nl

Alle inkoopdocumenten zijn te vinden in ons dossier Basis GGZ. 

Het Team Zorgmakelaar GGZ van Eldermans|Geerts begeleidt meer dan 500 aanbieders in de GGZ bij de contractering met zorgverzekeraars. Aangesloten aanbieders ontvangen onder andere een handzame samenvatting van het inkoopbeleid van alle verzekeraars. 

Klik hier voor meer informatie over de diensten van de zorgmakelaar. NVGzP-leden krijgen 15% korting op de diensten van de zorgmakelaar.