Vragen over het werken in de Jeugdhulp

Hoe kom ik aan een contract met de gemeente?

In maart 2016 hebben het NIP en de NVO een aantal veel gestelde vragen en antwoorden over inkoop jeugdzorg voor vrijgevestigden online geplaatst. De FAQ’s komen voort uit een webinar ‘inkoop jeugdhulp vrijgevestigden’. Naast het webinar en de FAQ’s is op de sites van NIP en NVO ook een Handreiking inkoop jeugd-ggz voor vrijgevestigden te vinden.

Klik hier voor de Handreiking.
Klik hier voor de veelgestelde vragen.

Declaratie: van dbc’s naar uitvoeringsvarianten

Bij het ingaan van de Jeugdwet in 2015 is afgesproken dat er per 1 januari 2018 geen diagnose-informatie meer op declaraties en facturen mag staan. De tot nu toe gebruikte dbc-systematiek mag dan dus niet meer worden gebruikt. In plaats daarvan komen drie uitvoeringsvarianten, waarvan de gemeenten/inkoopregio’s er één kiezen om in te voeren.

Hier vind je een checklist voor het beëindigen van de dbc’s.

Webinar

Op 8 november 2017 organiseerde P3NL een webinar voor vrijgevestigden in de sector over de overgang van dbc’s naar uitvoeringsvarianten. Klik hier om de uitzending terug te kijken.

Welke uitvoeringsvarianten zijn er?

Bron: i-Sociaaldomein.

Er zijn drie uitvoeringsvarianten voor de administratieve afhandeling van toewijzing en facturatie in het sociaal domein. Deze uitvoeringsvarianten verbinden bekostiging, inrichting van de zorgadministratie en het veilig en efficiënt uitwisselen van gegevens met de berichtenstandaarden iWmo en iJw.

Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant

  • Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid tegen een bepaald tarief.
  • Ook wel: P(rice)*Q(uantity).
  • Voorbeeld: 2 uur begeleiding à € 30.

Outputgerichte uitvoeringsvariant

  • Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over het leveren van een prestatie voor een vast bedrag. Hoe deze prestatie wordt behaald, wordt niet vastgelegd.
  • Ook wel: arrangementen of trajectfinanciering.
  • Voorbeeld: schoon huis.

Taakgerichte uitvoeringsvariant

  • Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over een taak voor een (deel)populatie zonder verantwoording op individueel niveau. De aanbieder bepaalt zelf hoe de taak wordt ingevuld. Er bestaat geen directe relatie tussen het aantal cliënten en het budget.
  • Ook wel: lump sum, populatiebekostiging.
  • Voorbeelden: Taken van een wijkteam, beschikbaarheidsfunctie crisisopvang.

Documenten:

Overgang 1 januari 2018

Inmiddels is duidelijk dat verschillende inkoopregio’s en aanbieders niet op tijd klaar zullen zijn voor deze overstap. De VNG en GGZ Nederland hebben daarom een noodscenario opgesteld waarbij het mogelijk is om over te stappen op 1 april of 1 juli 2018 in plaats van 1 januari. Er komt ook een richtlijn voor de dataset die aanbieders moeten aanleggen om te gebruiken tot ze wel kunnen instappen in één van de uitvoeringsvarianten. De gegevens en berichten via het informatiemodel Jeugdwet (iJw) gaan over naar de uitvoeringsvarianten. iJw is dus vanaf 1 januari 2018 niet bruikbaar voor gemeenten en aanbieders die daar pas later instappen. Binnenkort verschijnt het protocol ‘Herstarten berichtenverkeer’ over de technische kant van het later instappen.

De dbc’s worden wèl afgesloten in december 2017, ook bij aanbieders en gemeenten die niet per 1 januari 2018 instappen. Deze blijven ook zelf verantwoordelijk voor het op tijd zorgdragen voor een zorgvuldige beëindiging van de dbc’s.

Op i-Sociaal Domein vind je meer informatie over het instappen en waarmee je als aanbieder rekening moet houden. Het is goed om in elk geval vast na te gaan welke software-aanpassingen je nodig hebt en welke cliënten je zorg biedt die doorloopt van 2017 naar 2018.

Klik hier voor de nieuwsbrief van i-Sociaal Domein van 15 september 2017.

Klachten en geschillen?

Let op: werk je alleen met cliënten jonger dan 18 jaar? Dan is de Wkkgz voor jou niet van toepassing en moet je volgens de Jeugdwet alleen toegang bieden tot een klachtencommissie. Werk je met zowel 18- als 18+? Dan moet je aan beide wetten voldoen (dus klachtencommissie èn klachtenregeling + klachtenfunctionaris).