Vraag van de week

Vraag van de week

Wekelijks publiceren de NVGzP en de RINO Zuid een vraag en wetenschappelijk artikel over het werkgebied van de psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en de orthopedagoog generalist. De vragen zijn gericht op wetenschappelijke kennis en opgesteld door experts uit het werkveld.

Vraag 4 – 19 november 2020 door Prof. dr. B. van Alphen: Een 85-jarige bewoner van een verzorgingshuis, bekend met lichte cognitieve stoornissen, boezemfibrilleren, hypertensie en COPD waarvoor hij medicatie krijgt (verapamil, acenocoumarol, enalapril, hydrochoorthiazide en tiotropium) vertoont van de een op de andere dag ‘verward gedrag’. Er blijkt sprake van ernstige geheugenstoornissen, motorische onrust en onsamenhangende taalexpressie, gecompliceerd door verminderd besef van zijn omgeving en problemen met het richten en vasthouden van de aandacht. Uit de hetero-anamnese van de verzorging komt naar voren dat meneer recent een heupfractuur heeft doorgemaakt na een val waarvoor hij tramadol kreeg tegen de pijn. In het kader van de verwardheid is bloedonderzoek ingezet door de huisarts verbonden aan het verzorgingshuis maar dit leverde niets op. Echter na het stopzetten van de tramadol gaat het weer beter met deze bewoner. Aan welke diagnose denkt u?
Klik hier om deze vraag te beantwoorden. Let op! Na het beantwoorden van de vraag klik je op ‘nauwkeurigheid bekijken’ om te zien wat het goede antwoord is en de literatuuronderbouwing.

Vraag 3 – 12 november 2020 door Dr. N. Bachrach: De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de diagnostiek van dissociatie bij mensen met psychot­rauma- en stressorgerelateerde stoornissen. In 2013 werd het belang hiervan bijvoorbeeld onderkend toen in de DSM-5 de mogelijkheid werd opgenomen om een dissociatief subtype vast te stellen bij een posttrau­matische stressstoornis (PTSS). Verschillende studies laten namelijk zien dat ongeveer 15-30% van de men­sen met PTSS last heeft van symptomen van deperso­nalisatie en/of derealisatie. Toch komen dergelijke dissociatieve symptomen nog lang niet altijd aan het licht.
Voor clinici is het vaak lastig om dissociatieve ervaringen te herkennen, uit te vragen en om deze van elkaar te onderscheiden. Om een diagnose dissociatief subtype vast te kunnen stellen dienen: …
Klik hier om deze vraag te beantwoorden. Let op! Na het beantwoorden van de vraag klik je op ‘nauwkeurigheid bekijken’ om te zien wat het goede antwoord is en de literatuuronderbouwing.

Vraag 2 – 5 november 2020 door Dr. P. van der Heijden: De prevalentie van autisme spectrum stoornissen (ASS) in de algemene bevolking is ongeveer 1 procent (APA, 2013). Stel, iemand uit de algehele bevolking scoort boven het afkappunt van 110 op de Autism Spectrum Quotient (AQ; Baron-Cohen et al., 2001; Kiep & Spek, 2013) een screeningsvragenlijst voor screening op ASS. De sensitiviteit van de AQ (de kans dat de AQ een uitslag “positief” of “afwijkend” geeft bij mensen die ASS hebben) is .89, de specificiteit (de kans dat de vragenlijst een uitslag “negatief” of “niet-afwijkend” geeft bij mensen die geen ASS hebben) is .93 (Kiep & Spek, 2013).
Hoe groot is ongeveer de kans dat deze persoon ook daadwerkelijk een stoornis binnen het autisme spectrum heeft?
Klik hier om deze vraag te beantwoorden. Let op! Na het beantwoorden van de vraag klik je op ‘nauwkeurigheid bekijken’ om te zien wat het goede antwoord is en de literatuuronderbouwing.

Vraag 1 – 29 oktober 2020 door Prof. dr. A. Scholing: Sommige therapeuten ‘behalen’ betere therapieresultaten dan andere. Wat zijn de beste voorspellers van therapeutische effectiviteit?
Klik hier om de eerste vraag te beantwoorden. Let op! Na het beantwoorden van de vraag klik je op ‘nauwkeurigheid bekijken’ om te zien wat het goede antwoord is en de literatuuronderbouwing.

10% korting nascholingsaanbod RINO Zuid
Als je vóór 1 januari 2021 vijf of meer vragen beantwoordt, ontvang je 10% korting op het nascholingsaanbod van RINO Zuid. De actie sluit 31 december 2020. De RINO Zuid behoudt zich het recht voor om bepaalde modules voor korting uit te sluiten.