Verkiezingen

De verkiezingen voor de ledenraad vinden plaats in september 2015. Vanaf uiterlijk 28 juli presenteren we de kandidaten op www.nvgzp.nl en van 10 september t/m 24 september kun je stemmen. De verkiezingen sluiten 24 september. Via de e-mail hoor je nog van ons hoe je precies je stem kunt uitbrengen. Zo’n drie weken daarna is bekend wie de nieuwe ledenraadsleden worden: zij worden zo spoedig mogelijk geïnstalleerd.

Het tijdspad van de verkiezingen ziet er dus als volgt uit:

Kandidaatstelling: 28-5-2015 t/m 18-6-2015

Stemming: 10-9-2015 t/m 24-9-2015

Uitslag gepubliceerd op 1-10-2015

Eerste ledenraadsvergadering: 15-10-2015

Belangstelling om zitting te nemen in de Ledenraad? Klik hier voor informatie over het profiel van leden van de raad en manier van kandidaatstelling.

Terug naar overzichtspagina verkiezingen ledenraad NVGzP 2015