Ervaren Klinisch Psycholoog Volwassenzorg (24 – 36 uur) Psychologen Praktijk Putten

Psychologen Praktijk Putten is een kleinschalige GGZ instelling t.b.v. volwassenzorg in de BGGZ en vooral SGGZ. PPP biedt een prettige werkplek met veel ruimte voor autonomie en zelfstandigheid, collegialiteit en menselijke maat.

Psychologen Praktijk Putten is een kleinschalige GGZ instelling met medisch specialistische erkenning die in de Basis maar met name in de Specialistische GGZ werkzaam is.

Ons multidisciplinaire team bestaande uit Klinisch psychoog, psychotherapeuten, GZ psychologen, basispsychologen en een psychiater biedt hooggekwalificeerde, passende zorg aan volwassenen. Wij bieden een gevarieerd zorgaanbod en proberen, onder meer
door het toepassen van nieuwe innovatieve inzichten, de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een Klinisch Psycholoog, die ervaring heeft in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met ernstige en complexe psychopathologie en die beschikt over (neuro)psychologische diagnostiektechnieken en psychotherapeutische behandelmethoden. U geeft inhoudelijk leiding en draagt eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg van het multidisciplinaire team. U geeft opdrachten en aanwijzingen aan (regie)behandelaren op gebied van psychodiagnostiek en behandeling. U treedt op in crisissituaties en verricht zo nodig interventies. U participeert in het beleidsoverleg aangaande ontwikkeling van het psychologisch
specialistisch zorgaanbod en neemt deel aan het management overleg. U zit het multidisciplinair overleg voor en trieert de aanmeldingen. U draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van het team door middel van leerintervisie en
werkbegeleiding aan collega’s, al dan niet in opleiding.

U kunt zelfstandig functioneren en vindt het belangrijk om uw deskundigheid te bevorderen o.a. door middel van bij-, en nascholing.
Het betreft een dienstverband van minimaal 3 dagen per week tot full time.

Wat bieden wij?

PPP biedt een prettige werkplek met veel ruimte voor autonomie en zelfstandigheid, collegialiteit en menselijke maat. PPP volgt de CAO GGZ met salariëring conform FWG en pensioen bij PFZW. Voorts is er een ruim opleidingsbudget.

Informatie en reactie

Wilt u deel uitmaken van ons team, bent u initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken, stuur dan een mail met CV naar mvanrooijen@psychpraktijk.nl waarin u toelicht waarom u vindt dat u een geschikte kandidaat voor deze functie bent.

Wilt u nadere informatie over deze vacature, neem dan contact op met drs. Monique van Rooijen, Psychologen Praktijk Putten, Klaas Frisohof 20-3, 3881 SV Putten.

Tussen 13.00 en 14.00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 0341-355338 of spreek de
voicemail in.