Orthopedagoog / schoolpsycholoog (32 uur), Rotterdam

Melanchthon is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met acht vestigingen in Rotterdam en Lansingerland en maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO). Voor drie van de acht scholen zijn wij op zoek naar een orthopedagoog/(school)psycholoog. De orthopedagoog/(school)psycholoog is een expert binnen de scholen op het gebied van leren, gedrag en mentale gezondheid. De werkzaamheden strekken zich uit over de volle breedte van diagnostiek en begeleiding bij individuele leer- en ontwikkelingsproblematiek tot en met het mede bepalen van (boven)schools beleid. De nadruk ligt op indirecte begeleiding. Dat wil zeggen activiteiten gericht op advisering en begeleiding van de ondersteuningsteams, evenals docenten, mentoren en schoolteams. Daarnaast ligt er bovenschools een taak om de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur op alle Melanchthonscholen te bewaken en het mede organiseren van het bovenschools overleg van de ondersteuningscoördinatoren. Onze gedroomde kandidaat werkt dus op verschillende niveaus en kan snel en adequaat schakelen tussen deze niveaus. Samenwerking met ondersteuningsteams, docenten, schoolleiders en andere betrokkenen is daarbij een vanzelfsprekendheid.

Wat ga je doen?

 • Ondersteunen van docenten bij het signaleren van leer- en gedragsproblemen en het bepalen van onderwijsbehoeften van leerlingen.
 • Uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek bij leerlingen en adviseren op het gebied van passend onderwijs (inclusief overstap naar speciaal onderwijs, OPDC of MBO).
 • Vertalen van kennis op het gebied van passend onderwijs naar de dagelijkse onderwijspraktijk op de verschillende vestigingen.
 • Inspireren en coachen van docenten op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen in de klas.
 • Trainingen geven (of organiseren) aan docententeams op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
 • Deelnemen aan de overleggen van de interne ondersteuningsteams, afstemmen met externe zorgpartners (o.a. wijkteams, jongerenwerk) en samenwerkingsverband KoersVO.
 • Inhoudelijk ondersteunen van de ondersteuningscoördinatoren Melanchthon-breed (acht vestigingen).
 • Adviseren van vestigingsdirecties en de algemene directie op het gebied van kwaliteitsbevordering van de ondersteuning binnen de scholen.

Functie-eisen

 • Een (bijna) afgeronde postmaster opleiding tot NVO orthopedagoog generalist of Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd (schoolpsycholoog).
 • Affiniteit met leerlingen op het VMBO in grootstedelijke context.
 • Ruime ervaring met het doen van handelingsgerichte diagnostiek van leer- en gedragsproblemen.
 • Ervaring met het coachen van docenten en het geven van trainingen.
 • Flexibiliteit: gemiddeld één dag per week aanwezig op elke vestiging, maar ook kunnen aanpassen aan de vraag vanuit de scholen.
 • Een inspirerende, oplossingsgerichte en daadkrachtige manier van werken.

Arbeidsvoorwaarden
• Een inspirerende werkomgeving met enthousiaste docententeams en ondersteuningsteams op drie vestigingen.
• Goede arbeidsvoorwaarden conform cao VO met een eindejaarsuitkering, een fietsplan en een goede pensioenregeling.
• De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen via de Melanchthonacademie.
• Inschaling op basis van werkervaring in schaal 11, doorgroei naar schaal 12 is mogelijk.

Bij interesse ontvangen wij graag je cv en een motivatiebrief.
Gebruik hiervoor het sollicitatieformulier. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden na de meivakantie.
Reageren vóór 18 mei 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.