Medisch Manager GGZ / Psychiater of Klinisch Psycholoog ( 36-45 uur per week minder is bespreekbaar), Sittard-Geleen / Heerlen

Solliciteer direct

Ben jij een bevlogen Psychiater of Klinisch Psycholoog die onze GGZ afdeling mede wil leiden? Dan is Zuyderland op zoek naar jou!

Zuyderland is georganiseerd in zogenaamd Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE). Het duaal management van iedere RVE is, binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders, integraal verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, personeel én financiën.

Wij zijn op zoek naar een

Medisch Manager

Zuyderland GGz. / Zorg RVE 7 Geestelijke Gezondheidszorg

Zuyderland GGz, onderdeel van Zuyderland Medisch Centrum, is stapsgewijs bezig met de implementatie van haar hernieuwde strategie. Als onderdeel is daarbij per 2023 een kanteling voorzien van ‘stoornis – inrichting’ naar ‘wijk – inrichting’.

In de aansturing van de GGz komen 3 essentiële elementen samen: interne bedrijfsvoering GGz, verbinding maken met Zuyderland onderdelen en externe samenwerking in de regionale en landelijke GGz ketens en aanpalende domeinen.

De RVE wordt op basis van duaal management aangestuurd door een Directeur en een Medisch Manager. De Directeur en Medisch Manager zijn hiërarchisch verantwoordelijk voor de aan de RVE toegewezen medewerkers. Op basis van een onderlinge taakverdeling richt de Directeur zich primair op de bedrijfsvoering en externe samenwerking en de Medisch Manager op de medisch- en zorginhoudelijke aspecten.

Zorg RVE 7 (GGZ) bestaat uit de afdelingen Kind en Adolescent, Medische Psychologie, Volwassenen en Ouderen.
De functie is vacant per 1 januari 2023.

De Medisch Manager werkt 4 dagdelen (2 dagen/16 uur) per week als Medisch Manager, de overige 1-3 dagen als Psychiater of Klinisch Psycholoog.

Werkzaamheden Medisch Manager

De Directeur en Medisch Manager zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de RVE en geven dit vorm door het leidinggeven aan en ontwikkelen en realiseren van tactisch en strategisch beleid voor de RVE, binnen de strategische kaders en visie op patiëntenzorg en dienstverlening van de organisatie en binnen het door de Bestuursraad gegeven mandaat. Ze werken hierbij samen met andere RVE’s en afdelingen binnen de organisatie of met derden en zijn daarmee medeverantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie als geheel. Zij vertegenwoordigen de instelling en de RVE bij in- en externe overlegsituaties en onderhandelingen.

De belangrijkste taken van het RVE-management zijn:

 • Verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de inrichting van de RVE in samenhang en afstemming met de andere RVE’s. Stelt hiertoe de benodigde (meer) ja(a)r(en)plannen op onder meer met betrekking tot zorgkwaliteit, patiëntveiligheid, financiën en medewerkerstevredenheid.
 • Sturing geven aan de RVE en verantwoordelijk zijn voor een optimale (zorg)kwaliteit en voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering waarin de RVE-doelen kunnen worden gerealiseerd.
 • Initiëren en leidinggeven aan veranderingsprocessen binnen de RVE.
 • Geven van leiding aan de RVE gericht op het realiseren van een visie en ambitie voor de toekomst, de professionele beroepsuitoefening, de professionele samenwerking en het continue verbeteren in lijn met de resultaatafspraken en organisatiedoelstellingen.
 • Het creëren van een open en veilige cultuur waar medisch specialisten en medewerkers elkaar aanspreken en kritisch naar elkaar durven zijn, trots zijn op de organisatie en gestimuleerd worden tot persoonlijke ontplooiing en vakinhoudelijke vernieuwing.
 • Uitdragen van de kernwaarden en de principes van de nieuwe strategie en versterken van de verantwoordelijkheid en effectiviteit van professionals en geven van persoonlijke en organisatorische steun aan evidence based practise.
 • Anticiperen op tendensen en ontwikkelingen in de zorgmarkt en dit vertalen in uitvoerbaar beleid.
 • Als lid van het managementteam een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (de strategie van) Zuyderland en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB).

Taken vanuit MSB

 • Begeleiden van vakgroepen bij opstellen en monitoren van uitvoeren (kwaliteits)jaarplannen, opleidings- en kwaliteitsvisitaties, implementatie en monitoren zorgpaden en voorbereiden/borgen/uitbouwen eventuele STZ topklinische functies
 • Bijdrage leveren aan het bevorderen van het functioneren van de vakgroep. Er zitten bij de GGZ geen centra dus weggehaald.

Wat neem je mee als Zuyderland leider?

 • Kijkt naar zichzelf (zelfreflectie);
 • Neemt eigenaarschap door zijn/haar eigen aandeel te zien en op basis daarvan te acteren;
 • Focust op het positieve, wat kan wél?;
 • Luistert actief, is oprecht geïnteresseerd in de ander, vraagt door en weet op zowel inhouds- als procesniveau te communiceren;
 • Heeft feeling met de onderlinge interactie en kan daarop interveniëren wanneer dat nodig is;
 • Vindt het belangrijk anderen erbij te betrekken en samen te werken aan een gezamenlijk doel;
 • Durft, kan en wil zich kwetsbaar opstellen;
 • Is doortastend, durft verantwoordelijkheid te nemen en hierover verantwoording af te leggen;
 • Heeft een helder beeld van de strategie en weet dat helder te communiceren. Kan daarnaast de medewerker ruimte geven en coachen bij de invulling daarvan;
 • Heeft een lerende mindset, staat open voor ideeën, verwoordt het afwijkende geluid en is bereid om samen te zoeken naar continue verbetering;
 • Heeft een duidelijke voorbeeldfunctie, ‘straalt het Zuyderland leiderschap uit’;
 • Weet medewerkers te motiveren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, een actieve houding aan te nemen, ideeën te genereren en ervoor te zorgen dat zij met plezier en bevlogenheid in hun werk staan.

Aanvullend:

 • Interesse in bedrijfsvoering is noodzakelijk, kennis van en affiniteit met bedrijfs(voerings)processen zijn een pre.
 • Heeft actuele kennis van de ontwikkelingen in de zorg en specifiek binnen de GGZ of is bereid en in staat deze zich snel eigen te maken.
 • Prettige persoonlijkheid met humor die vertrouwen weet te wekken.

Wat zijn de functievoorwaarden?

 • Het arbeidscontract is voor 36-45 uur per week, (minder uren zijn bespreekbaar) waarvan 4 dagdelen per week als Medisch Manager, de overige dagen als Psychiater of Klinisch psycholoog.
 • De aanstelling als Medisch Manager is voor de duur van 3 jaar, met mogelijkheid tot éénmalige verlenging van 3 jaar.
 • Het arbeidscontract als Psychiater of Klinisch Psycholoog is voor onbepaalde tijd.
 • Inschaling conform CAO GGZ in de voor de functie geldende FWG (Klinisch Psycholoog).
 • Salaris conform CAO GGZ, Medische specialistenregeling (incl. AMS) (Psychiater).

Aanvullende informatie.

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor alle functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment voorrangskandidaten die in aanmerking komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne en/of externe kandidaten.

Solliciteer direct