Klinisch psycholoog in opleiding (minimaal 27 uur) – Almelo/Hengelo

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT heeft een topklinische ambitie en draagt bij aan betere zorg door continue te werken aan verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Je vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo.

Binnen de vakgroep Medische Psychologie wordt per januari 2021 een opleidingsplek aangeboden voor een

GZ-psycholoog/(psychotherapeut) in opleiding tot specialist (GIOS)

Uw werkomgeving en functie
De vakgroep Medische Psychologie onderzoekt en behandelt op verwijzing van medisch specialisten poliklinische en klinische patiënten van alle leeftijdscategorieën. Aan de afdeling zijn klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, GZ-psychologen, master psychologen, psychologisch medewerkers en secretaresses verbonden. De afdeling realiseert verschillende opleidingsplaatsen, o.a. KP, KNP en GZ.

De psychologen zijn gekoppeld aan aandachtsgebieden. Zij verrichten werkzaamheden voor verschillende specialismen zoals psychiatrie, oncologie, cardiologie, revalidatie, bariatrische chirurgie, gynaecologie, urologie, geriatrie, neurologie en kindergeneeskunde. Binnen de aandachtsgebieden werken meerdere psychologen samen en wordt beleid gemaakt en ontwikkelingen gevolgd, specifiek voor dit aandachtsgebied. Daarnaast bestaat er een nauwe samenwerking tussen alle psychologen van de afdeling op gebied van algemeen beleid, ontwikkelingen en inhoudelijke onderwerpen.

In het kader van de opleiding zult u binnen zoveel mogelijk aandachtsgebieden in de loop van de opleiding werkzaamheden verrichten. Bij de invulling van de werkzaamheden kan rekening gehouden worden met uw affiniteit.

Uw profiel
Wij zijn op zoek naar een gezondheidszorgpsycholoog, die bij voorkeur ook al psychotherapeut is (wet BIG). Bij voorkeur heeft u ervaring in het werken in een ziekenhuis.  U heeft belangstelling voor beleidsmatige zaken, diagnostiek en wetenschap. U draagt bij aan het opleiden van collega basispsychologen en gz-psychologen in opleiding. U kunt zelfstandig werken maar ook gemakkelijk samenwerken met medisch specialisten en u beschikt over een sterk communicerend vermogen. Daarnaast bent u stressbestendig, houdt gemakkelijk overzicht, kan schakelen en heeft u visie op uw vak.

Wij bieden
Wij bieden u in eerste instantie een aanstelling voor de duur van de opleiding. Uw arbeidsduur bedraagt gemiddeld 32 uur (88,89%) per week. Minder werken is mogelijk, met een ondergrens van 27 uur (75%). U kunt rekenen op een uitdagende en afwisselende baan in een stimulerende werkomgeving en samenwerking met medisch specialisten, waarbij ruimte is voor eigen ideeën voor ontwikkeling van het vakgebied. Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform CAO-Ziekenhuizen. Als gios wordt uw salaris ingedeeld in FWG 65 (gz-psycholoog) of FWG 70 (gz-psycholoog/psychotherapeut).

Overige informatie
Wij hebben deze vacature geplaatst op 25 juni 2020. Stuur uw sollicitatie (uitsluitend per mail) vóór 10 augustus 2020, ter attentie van mevrouw I. Groendijk, P&O-adviseur , via onze website: https://www.zgt.nl/werken-leren-en-onderzoek/werken-bij-zgt/vacatures-zgt/gzpsycholoog_psychotherapeut_in_opleiding_tot_specialist_gios-2533065

Mevrouw E. Lansdaal, klinisch psycholoog/praktijkopleider kan u meer informatie geven over deze vacature, telefoon 088-7085311.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 1 september.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag maakt onderdeel uit van ons aannamebeleid.