GZ psycholoog (32 uur per week) – Haarlem/Hoofddorp

Voor de organisatorische eenheid Psychiatrie en Medische Psychologie van het Spaarne Gasthuis zijn we per 1 december 2020 op zoek naar een GZ Psycholoog.

De functie

Als GZ-psycholoog kom je te werken op de polikliniek psychiatrie. De werkzaamheden zijn voornamelijk op locatie Haarlem Zuid maar het draaien van spreekuur in Hoofddorp hoort ook tot de mogelijkheden.
Als GZ-psycholoog ben je lid van de medische staf van het Spaarne Gasthuis. We vinden betrokkenheid bij het ziekenhuisbeleid belangrijk dus je kan onder andere plaatsnemen in afdelingscommissies, ziekenhuiscommissies en/of commissies van de medische staf.

De afdeling

De organisatorische eenheid psychiatrie en medische psychologie omvat een afdeling psychiatrie en een polikliniek medische psychologie. De afdeling psychiatrie bestaat uit een polikliniek psychiatrie, een dagbehandeling en een klinische opnameafdeling (PAAZ).
De psychiatrie heeft als expertise diagnostiek en behandeling van psychiatrische klachten bij somatische co-morbiditeit. Binnen de psychiatrie werken vier psychiaters, twee gezondheidszorgpsychologen, een verpleegkundig specialist, psychomotore therapeuten, maatschappelijk werkers, een activiteitenbegeleider en een verpleegkundig team.
Het team op de afdeling psychiatrie behandelt een breed scala aan psychiatrische aandoeningen. Denk hierbij aan ziekte- of ziekenhuis gerelateerde angststoornissen en depressie, maar ook eetstoornissen. Een speerpunt betreft de behandeling van zwangere en pas bevallen vrouwen. Ook is er een poliklinisch programma voor diagnostiek en behandeling bij somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Er is een nauwe samenwerking met andere medisch specialisten van het ziekenhuis. Er is veel ruimte voor deskundigheidsbevordering. De vakgroep
Als GZ-psycholoog maak je deel uit van de vakgroep psychologie. De vakgroep psychologie levert de psychologische zorg voor de psychiatrie en voor de medische psychologie en bestaat uit 2 klinisch psychologen, een klinisch neuropsycholoog en 5 GZ-psychologen. De vakgroep verzorgt de diagnostiek en/of behandeling op het gebied van neuropsychologische problematiek, psychosomatiek, somatopsychische problematiek en algemene psychologische klachten. Er vindt snelle diagnostiek plaats, de behandeling is kortdurend en er vindt goede overdracht plaats naar de verwijzers. De verwijzers zijn huisartsen, GGZ-behandelaren en medisch specialisten.Er zijn multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met o.a. revalidatie, geriatrie, TOPZ (Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg), oncologie, neurologie en participatie in zorgpaden zoals de hoofdpijnpoli, de geheugenpoli en de bariatrie. Binnen de vakgroep leveren bijna alle psychologen expertise aan een specifiek medisch specialisme waar een multidisciplinair samenwerkingsverband mee bestaat. De GZ-psychologen en klinisch (neuro)psychologen zijn lid van de medische staf. Er is een actief opleidingsklimaat (GioS, PioG en masterstudenten psychologie).

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren en enthousiaste collega die affiniteit heeft met het kortdurend behandelen van patiënten die naast psychiatrische aandoeningen ook lichamelijke ziekten of klachten hebben.

Verder ben je:

  • BIG geregistreerd als GZ-psycholoog, bij voorkeur langer dan 3 jaar.
  • Ervaren in diagnostiek en/of behandeling bij SOLK en bereid deze behandeling in samenwerking met de psychiaters en de psychologen verder vorm te geven.
  • Goede bekend met werken vanuit verschillende behandelkaders (o.a. CGT, EMDR).
  • Actief en positief ingesteld. Oplossingsgericht denken spreekt je aan.
  • Bereid je flexibel binnen het ziekenhuis in te zetten.
  • Iemand die energie krijgt van het werken in een dynamische omgeving waarin je de ruimte krijgt om de psychologische zorg voor de patiënt zo goed mogelijk vorm te geven.
  • Graag betrokken bij het opleiden van psychologen tot GZ-psycholoog als supervisor of werkbegeleider.

Wat wij bieden

Deze functie van GZ-psycholoog is ingedeeld in functiegroep 65 (CAO Ziekenhuizen). Dit houdt in maximaal € 5.5504,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur) afhankelijk van werkervaring. Er is een aantrekkelijk persoonlijk budget voor nascholing en onkosten.

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar, met de intentie tot een dienstverband voor onbepaalde tijd na deze periode.

Het Spaarne Gasthuis biedt een uitdagende woon-werkomgeving gelegen in het cultuur- en sfeerrijke Haarlem. De omgeving is uitnodigend, nabij de kust en niet ver van Amsterdam en uitvalswegen.

Bekijk onze arbeidsvoorwaarden

 

Voor meer informatie

Neem voor vragen over deze functie contact op met Julius Segeren, psychiater en medisch manager of Rolf Wijvekate, klinisch psycholoog, via telefoonnummer 023-2240030, of met Laurence Kea, manager Zorg & Bedrijfsvoering via telefoonnummer 023-2242829.

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief, voorzien van een Curriculum Vitae, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 november a.s. aan: prof. dr. I.N. van Schaik, voorzitter raad van bestuur via: MSCKwerving@spaarnegasthuis.nl