‘There is a lot to do about’ de opleiding tot gz-psycholoog

16-11-2017


Mari Beks

Regelmatig ontvang ik telefoontjes van basispsychologen en psychologen in opleiding tot
gz-psycholoog (piogs). Even een greep uit de telefoontjes die ik recentelijk ontving:

Ik wil graag de opleiding tot gz-psycholoog gaan volgen. Wat moet ik daar voor doen?
Ik wil graag mijn opleiding bij een andere instelling vervolgen. Kan dat?
Ik moet zelf meebetalen aan de opleiding. Kan dat wel?
Hoeveel subsidie krijgt mijn instelling voor mij? De instelling wil dit niet zeggen.

Laat ik me even voorstellen.
Ik ben Mari Beks en sinds 1 januari werkzaam bij TOP Opleidingsplaatsen (TOP).
TOP is verantwoordelijk voor het toewijzen van opleidingsplaatsen voor de psy-beroepen waaronder de opleiding tot gz-psycholoog. Wanneer je als instelling of praktijk een plaats toegewezen hebt gekregen, kun je hiervoor subsidie aanvragen bij de NZa.

Toewijzing plaatsen
Het afgelopen jaar hebben wij 610 plaatsen toegewezen voor de opleiding gz-psycholoog,
terwijl er door de instellingen/praktijken 1019 plaatsen waren aangevraagd.
Wij hebben dus veel instellingen/praktijken moeten teleurstellen. Indirect stellen we daarmee ook veel basis-psychologen teleur die vaak al de nodige tijd op een opleidingsplaats zitten te wachten.

Niet vreemd dus dat basispsychologen ons bellen om te kijken of zij hun kans op een plaats kunnen vergroten of dat zij de condities waaronder zij de opleiding volgen, kunnen verbeteren. Helaas kan TOP niet altijd uitkomst bieden. Door de (toekomstige) opleideling wordt ons een almachtige positie toebedacht, terwijl wij maar voor een klein stukje van het hele proces verantwoordelijk zijn.

Pilot
Een luisterend oor kan ik wel bieden en soms kan ik een beetje meedenken. Ik hoop dan maar dat de (toekomstige) opleideling daarmee enigszins geholpen is. Zelf leer ik overigens van deze telefoontjes dat niet alles rondom de opleiding tot gz-psycholoog even goed geregeld is. Vooral de kleine instelling en praktijken hebben soms moeite met alle regelgeving waaraan zij moeten voldoen. Het is jammer als (toekomstige) opleidelingen hiervan de dupe worden.

Voor TOP is dit aanleiding geweest om een pilot te starten om enerzijds opleiden in een samenwerkingsverband te stimuleren en om anderzijds het werkgeverschap bij een speciale stichting te leggen. Dit betekent dat de opleideling voor de duur van de opleiding in dienst komt van deze stichting die uniforme regels toepast voor alle opleidelingen.
Dit maakt het ook gemakkelijker om tijdens de opleiding van werksoort te switchen.
In een volgende blog wil ik hier graag meer over vertellen.

Mari Beks
TOP Opleidingsplaatsen

 

Zie ook van de NVGzP: overzicht toewijzing en invulling gz-opleidingsplaatsen