Basis GGZ

Het dossier Basis GGZ bestaat uit een aantal onderdelen. Klik op onderstaande links om de informatie per onderdeel te bekijken.

Hoofdlijnen

Een samenvattende schets van de Basis GGZ, met verwijzingen naar relevante documenten.
Lees verder

Officiële documenten (VWS, NZa, Zorginstituut etc.)

Een geordend overzicht van de belangrijkste documenten.
Raadpleeg

Zorgverzekeraars en vergoedingen

Een overzicht van het inkoopbeleid en vergoedingen van zorgverzekeraars.
Raadpleeg

Praktische ondersteuning

Denk aan voorlichting aan patiënten, prijslijst, voorbeelddeclaraties, eisen zorgverzekeraars wat betreft regiebehandelaarschap, verwijzingen in Basis GGZ en Specialistische GGZ, etc..
Raadpleeg

Veelgestelde vragen

Dit onderdeel bevat de antwoorden op de meest gestelde vragen in dit themadossier.
Lees verder