Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ (ook wel: GB-GGZ, hierna aangeduid als Basis GGZ) is in 2014 geïntroduceerd om de zorg lichter, en dus goedkoper te maken.

De huisarts bepaalt of een patiënt behandeld kan worden in de huisartsenzorg, of moet worden doorverwezen naar de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Een verwijzing is één van de voorwaarden voor vergoeding van zorg in de Basis en Gespecialiseerde GGZ.

Het dossier Basis GGZ bestaat uit een aantal onderdelen. Klik op onderstaande links om de informatie per onderdeel te bekijken.

Hoofdlijnen

Een samenvattende schets van de Basis GGZ en de bijbehorende bekostigingssystematiek, met verwijzingen naar relevante documenten.
Lees meer

Officiële documenten (VWS, NZa, Zorginstituut etc.)

Een geordend overzicht van de belangrijkste documenten.
Lees meer

Zorgverzekeraars en vergoedingen

Een overzicht van het inkoopbeleid en vergoedingen van zorgverzekeraars.
Lees meer

Praktische ondersteuning

Denk aan voorlichting aan patiënten, prijslijst, voorbeelddeclaraties, eisen zorgverzekeraars wat betreft regiebehandelaarschap, verwijzingen in Basis GGZ en Specialistische GGZ, etc..
Lees meer

Veelgestelde vragen

Dit onderdeel bevat de antwoorden op de meest gestelde vragen in dit themadossier.
Lees verder