Fusie: stappen

Welke stappen hebben we gezet op weg naar de fusie?

  • Begin december 2021 kondigden de besturen van het NIP en de NVGzP aan de wens te hebben om te gaan fuseren. Sinds die eerste aankondiging is er door de besturen van beide verenigingen hard gewerkt aan de voorbereiding van een zogeheten fusievoorstel. Beide ledenraden hebben op basis van dit fusievoorstel op 30 mei ingestemd met de intentie tot fuseren.
  • Nadat de ledenraden op 30 mei op basis van het fusievoorstel ingestemd hebben met de intentie tot fuseren, is het definitieve fusievoorstel gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dit deponeren gaat gepaard met een publicatie in een landelijk dagblad, waarbij schuldeisers de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken. Dit is de standaardprocedure bij een fusie.
  • Het voorstel dat gedeponeerd is, is ook het exacte voorstel waarover de ledenraden op 21 september 2022 een definitief besluit moeten nemen. Dit kan dus tussentijds niet meer gewijzigd worden.
  • Op 21 september 2022 is het definitieve besluit genomen om te gaan fuseren, de geplande juridische ingangsdatum van de nieuwe organisatie is 1 oktober 2022.
  • Per 1 oktober 2022 zijn alle leden van beide verenigingen lid van de gefuseerde vereniging onder de naam Nederlands Instituut van Psychologen. In het lidmaatschap verandert in 2022 niets. Vooral de contactmogelijkheden voor de leden van de NVGzP zijn gewijzigd. In de op 22 september 2022 gestuurde ledenbrief en in de QenA geven we duidelijk aan hoe onze gezamenlijke dienstverlening vorm gaat krijgen en waar je terecht kunt met je vragen. De website, nieuwsbrief en het ledenportaal van de NVGzP blijven voorlopig beschikbaar.
  • Het resterende deel van 2022 en het jaar 2023 gebruiken we als overgangsperiode. Gedurende die tijd worden geleidelijk de verenigingsgremia ingericht conform het fusievoorstel en worden ook aan de voor- en achterkant zaken als communicatie en systemen in elkaar gevlochten.

Op deze pagina en via onze nieuwsbrieven en direct mail aan onze leden informeren we geregeld over de voortgang van het fusieproces en de integratie van de twee verenigingen.