Kamer Opleidelingen

Kamer Opleidelingen

Dé jonge en slagvaardige groep opleidelingen die weet wat er speelt!

Goed dat je ons hebt opgezocht! Graag vertellen wij hier meer over wat de Kamer Opleidelingen doet, waar wij voor staan en wat wij voor jou kunnen betekenen. Alle kamerleden zijn in opleiding tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog of tot psychotherapeut. Dit betekent dat wij precies weten waar je als opleideling tegenaan loopt en wat er speelt in de praktijk: de opleiding kan nogal overweldigend zijn, soms weet je niet goed wat je rechten, plichten, belangen en behoeftes zijn, of hoe je je kunt positioneren binnen je team.

Niet alleen proberen wij voor de opleideling op te komen, maar wij willen ook een inhoudelijke waardevolle bijdrage leveren aan de psychologische patiëntenzorg in Nederland. Concreet houdt dit in dat wij nadenken over een transparant en toetsbaar model voor opleiden in de diverse opleidingen, zoals meer gelijkheid in het uitvoeren van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) bij alle opleidingsinstellingen evenals het curriculum.

Samenstelling
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Nanda de Jong (voorzitter)

gz-psycholoog i.o. specialist Ziekenhuisgroep Twente

Vivian Veldkamp

gz-psycholoog i.o. tot specialist Dimence

Eveline van Geuns

gz-psycholoog i.o. tot specialist GGZ Noord-Holland-Noord

Elvire Mastboom

gz-psycholoog i.o. specialist (klinisch neuropsycholoog) Tactus Verslavingszorg

Thijs Veltman

psycholoog i.o. tot gz-psycholoog
Wat doen wij?

De visie van de kamer Opleidelingen is: ‘door de versterking van de positie van de opleideling en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en haar specialisaties, wordt een inhoudelijk waardevolle bijdrage geleverd aan de psychologische patiëntenzorg in Nederland.’

De missie van de kamer is:

Bevorderen van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en haar specialismen.

  • Bevorderen van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en haar specialismen.
  • De versterking van de positie van de opleidelingen.
  • De behartiging van de belangen van de opleidelingen.

Concreet betekent dit:

– Opleidelingen worden aangenomen volgens een transparant en toetsbaar model.

– Opleidelingen worden bij de vormgeving van de opleidingen betrokken, zodat zij kunnen meedenken over het curriculum, zowel voor- als achteraf.

Onze speerpunten van 2022:

– Visie ontwikkelen over opleiden, zoals meer gelijkheid van het uitvoeren van de OER en een gelijk curriculum over alle opleidingsinstellingen.

– Factor van betekenis zijn in de aansluiting Master GZ-opleiding (AMG) en Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV).

– Onze achterban bereiken en daarbij onze naamsbekendheid en continuïteit waarborgen.

Hoe wij het verschil maken

Het is zinvol je te verdiepen in OER!

In de onderstaande video leggen Marnix Loer en Vivian Veldkamp aan je uit waarom het zinvol kan zijn je te verdiepen in de OER (de landelijk vastgestelde Onderwijs- en ExamenRegeling). Als je start met je opleiding tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog, ontvang je, als het goed is, van de opleidingsinstelling de OER.

Zie voor meer informatie deze website.

Vragenlijst vergoedingen

Er zijn grote verschillen tussen instellingen wat betreft de arbeidsvoorwaarden van opleidelingen. Te denken valt aan de opleiding binnen of buiten werktijd, salaris, eigen bijdrage opleiding. Per 1 januari 2020 heeft de NZa de beschikbaarheidsbijdrage verhoogd en meer passend gemaakt bij de kosten die gemaakt worden bij opleiden. Ook zijn er in de cao-GGZ aanpassingen gemaakt voor opleidelingen. Dit heeft echter niet geleid tot gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van de opleidelingen tussen de instellingen. In het voorjaar van 2019 heeft de NVGzP een vragenlijst uitgezet over de vergoedingen inzake de inschaling van Opleidelingen.

Onze top zegt alleen iets over de instellingen waar wij de gegevens van hebben gekregen. Dat betekent dat er instellingen kunnen zijn waar de vergoedingen voor opleidelingen veel beter geregeld kunnen zijn. Werk je daar? Laat het ons dat weten via bureau@nvgzp.nl

Het overzicht van de top van de beste praktijkopleidingsinstellingen is hieronder te downloaden bij ‘documenten’.

Groepsvertegenwoordigers

Wij proberen onze naamsbekendheid te vergroten door jou te bereiken via groepsvertegenwoordigers. Om dit zo efficiënt en goed mogelijk te laten werken is het van groot belang dat dit een wederzijdse route is. Weet ons daarom ook te vinden. Wij horen graag waar jou en je groepsgenoten bezig houdt. Lees er ook over in deze flyer.

Documenten

Vergadering Kamer Opleidelingen september 2022
Resultaten vragenlijst Vergoedingen inzake de inschaling van Opleidelingen
Jaarplan 2020-2021
Katern GZ-psychologie, uitgave juni 2019
Blog Freya van der Meer
Interview Mariska den Oudsten
Top praktijkopleidingsinstellingen
Arbeidsvoorwaarden Opleidingen

Kom jij de kamer Opleidelingen versterken!

Heb je plezier in opstaan voor je vak, ben jij iemand die nadenkt over de belangen van opleidelingen op korte en lange termijn en wil je dat we onszelf beter profileren? Dan zoeken we jou!

Wij zijn een enthousiaste, jonge en slagvaardige groep en kunnen jouw bijdrage gebruiken. We vergaderen 1x in de 6-8 weken, af en toe nemen we deel aan relevante projecten, leggen contact met andere organisaties en bundelen ideeën en visie in een jaarplan.

Als piog geeft deelname aan de kamer je de mogelijkheid om mee te denken op beleidsniveau en hier ervaring in op te doen. Als gios kan je jouw bijdrage aan de kamer ook nog eens inzetten in je opleiding in de pijler van beleid, innovatie en management.

N.B.: voor vergaderingen krijg je een vergoedingsbijdrage van € 50,– per keer.

Contact

Heb jij vragen, wil jij de Kamer versterken of ben je deel van onze achterban en wil je in contact komen met ons? Mail via: kameropleidelingen@nvgzp.nl