Kamer Opleidelingen

Kamer Opleidelingen

De visie van de kamer Opleidelingen is ‘door de versterking van de positie van de opleideling en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en haar specialisaties wordt een inhoudelijke waardevolle bijdrage geleverd aan de psychologische patiëntenzorg in Nederland.’

Missie kamer:

  • Bevorderen van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en haar specialismen.
  • De versterking van de positie van de opleidelingen.
  • De behartiging van de belangen van de opleidelingen.

Concreet kamer:

  • Opleidelingen worden aangenomen volgens een transparant en toetsbaar model.
  • Opleidelingen worden bij de vormgeving van de opleidingen betrokken, zodat zij kunnen meedenken over het curriculum zowel vooraf als achteraf.

Aanvragen LOGO-verklaring:

In dit schema lees je welke stappen je moet doorlopen om aangenomen te kunnen worden voor de gz-opleiding.

Enquête
De kamer Opleidelingen heeft in 2019 een enquête gehouden onder masterpsychologen in opleiding tot gz-psycholoog, gz-psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog en gz-psychologen in opleiding tot klinisch neuropsycholoog. De enquête ging over het opleidingscurriculum, de toetsvormen, de digitale leeromgeving en de prijs-/kwaliteitverhouding van de opleiding. In totaal hebben 123 opleidelingen de enquête ingevuld, waarvan 41 procent van de deelnemers heeft aangegeven in opleiding tot specialist te zijn. Bekijk hier de infograhpic over de vragenlijst.

Documenten

Jaarplan 2020-2021
Katern GZ-psychologie, uitgave juni 2019
Blog Freya van der Meer
Interview Mariska den Oudsten

Samenstelling

  1. voorzitter: Mariska den Oudsten (GZ-psycholoog i.o. tot specialist, supervisor bij de VGCt, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR practioner en senior schematherapeut bij GGz Breburg)
  2. lid: Freya van der Meer (Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog, De Forensische Zorgspecialisten)
  3. lid: Marion Bosch (GZ-psycholoog i.o. tot specialist, Parnassia Groep)
  4. lid: Lidwien ten Brink (GZ-psycholoog i.o. tot specialist, PsyQ)
  5. lid: Martin Izaks (GZ-psycholoog, werkzaam bij De Waag)

Ondersteuning door de directeur, drs. Willeke Brinkman.