Kamer Opleidelingen

Kamer Opleidelingen

De visie van de kamer Opleidelingen is ‘door de versterking van de positie van de opleideling en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en haar specialisaties wordt een inhoudelijke waardevolle bijdrage geleverd aan de psychologische patiëntenzorg in Nederland.’

Missie kamer:

 • Bevorderen van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en haar specialismen.
 • De versterking van de positie van de opleidelingen.
 • De behartiging van de belangen van de opleidelingen.

Concreet kamer:

 • Opleidelingen worden aangenomen volgens een transparant en toetsbaar model.
 • Opleidelingen worden bij de vormgeving van de opleidingen betrokken, zodat zij kunnen meedenken over het curriculum zowel vooraf als achteraf.

Aanvragen LOGO-verklaring:

In dit schema lees je welke stappen je moet doorlopen om aangenomen te kunnen worden voor de gz-opleiding.

Enquête
De kamer Opleidelingen heeft in 2019 een enquête gehouden onder masterpsychologen in opleiding tot gz-psycholoog, gz-psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog en gz-psychologen in opleiding tot klinisch neuropsycholoog. De enquête ging over het opleidingscurriculum, de toetsvormen, de digitale leeromgeving en de prijs-/kwaliteitverhouding van de opleiding. In totaal hebben 123 opleidelingen de enquête ingevuld, waarvan 41 procent van de deelnemers heeft aangegeven in opleiding tot specialist te zijn. Bekijk hier de infograhpic over de vragenlijst.

Vragenlijst vergoedingen
Er zijn grote verschillen tussen instellingen wat betreft de arbeidsvoorwaarden van opleidelingen. Te denken valt aan de opleiding binnen of buiten werktijd, salaris, eigen bijdrage opleiding. Per 1 januari 2020 heeft de NZa de beschikbaarheidsbijdrage verhoogd en meer passend gemaakt bij de kosten die gemaakt worden bij opleiden. Ook zijn er in de cao-GGZ aanpassingen gemaakt voor opleidelingen.  Dit heeft echter niet geleid tot gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van de opleidelingen tussen de instellingen. In het voorjaar van 2019 heeft de NVGzP een vragenlijst uitgezet over de vergoedingen inzake de inschaling van Opleidelingen.

Onze top zegt alleen iets over de instellingen waar wij de gegevens van hebben gekregen. Dat betekent dat er instellingen kunnen zijn waar de vergoedingen voor opleidelingen veel beter geregeld kunnen zijn. Werk je daar? Laat het ons dat weten via bureau@nvgzp.nl

Het overzicht van de top van de beste praktijkopleidingsinstellingen is hieronder te downloaden bij ‘documenten’.

Documenten

Resultaten vragenlijst Vergoedingen inzake de inschaling van Opleidelingen
Jaarplan 2021
Katern GZ-psychologie, uitgave juni 2019
Blog Freya van der Meer
Interview Mariska den Oudsten

Samenstelling

 1. voorzitter: Nanda de Jong (gz-psycholoog i.o. specialist, werkzaam bij Ziekenhuisgroep Twente)
 2. lid: Lidwien ten Brink (gz-psycholoog i.o. tot specialist, werkzaam bij PsyQ)
 3. lid: Sanne van den Bos (gz-psycholoog i.o. tot specialist, werkzaam bij GGZ inGeest)
 4. lid: Marnix Loer (psycholoog i.o. tot gz-psycholoog, werkzaam bij KOOS Utrecht)
 5. lid: Vivian Veldkamp (psycholoog i.o. tot gz-psycholoog, werkzaam bij Dimence)
 6. lid: Revo Jorg Kamerling (psycholoog i.o. tot gz-psycholoog, werkzaam bij Dimence)
 7. lid: Eveline van Geuns (gz-psycholoog i.o. tot specialist, werkzaam bij GGZ Noord-Holland-Noord)

Ondersteuning door de directeur, drs. Willeke Brinkman.

Mailadres kamer Opleidelingen: kameropleidelingen@nvgzp.nl