Rekenhulp uren herregistratie

12-09-2016

Het BIG-register heeft een rekenhulp gemaakt voor de berekening van werkervaringsuren voor de herregistratie. Hiermee kunnen gz-psychologen en andere BIG-geregistreerden eenvoudig berekenen of ze voldoende werkervaringsuren hebben om in aanmerking te komen voor herregistratie, voordat ze een aanvraag indienen.

Eind deze maand ontvangen alle gz-psychologen die nog geen aanvraag hebben ingediend een herinnering voor hun herregistratie. Dit geldt alleen voor gz-psychologen die vijf jaar of langer staan ingeschreven in het BIG-register, dus vanaf 1 januari 2012 of eerder. 

De rekenhulp is opgesteld op verzoek van de NVGzP en andere beroepsverenigingen. Eerder bleek pas tijdens de aanvraag of de aanvrager voldoet aan de werkervaringseis. Dit zorgde voor verwarring en onzekerheid. Nu kan iedereen bekijken of hij/zij voldoende werkervaring heeft, vóórdat gestart wordt met de aanvraag voor herregistratie.

Er zijn aparte versies van de rekenhulp voor vrijgevestigden en werknemers. Vrijgevestigden kunnen kiezen uit twee rekenhulpen: één die uitgaat van het aantal uren per week, en één die uitgaat van het aantal cliëntcontacturen.

Wie zowel als vrijgevestigde als in dienstverband werkt kan beide rekenhulpen invullen, en dan het resultaat bij elkaar optellen.

Naar verwachting zal de rekenhulp vooral voor vrijgevestigden van belang zijn, omdat de urenberekening voor hen behoorlijk ingewikkeld is. Uitgaande van het aantal gewerkte weken en het aantal uren cliëntencontact geeft de rekenhulp  automatisch de maxima aan voor bij te tellen uren bedrijfsvoering, scholing, verlof en ziekte.

Let op

  1. Tot cliëntencontact behoren ook uren die besteed zijn aan cliëntgebonden werkzaamheden die voortvloeien uit het contact, zoals bijhouden van het dossier, intercollegiaal overleg, opstellen van een psychologisch rapport etc.
  2. Naast uren als zorgverlener mogen ook zogenaamde gelijkgestelde werkzaamheden worden meegeteld. Dit is onder andere van belang voor beroepsbeoefenaren die les geven aan de opleiding tot gz-psycholoog of specialist.
  3. In de rekenhulp zijn niet de uren voor bijzonder verlof opgenomen (zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof en zorgverlof). Als je een van deze vormen van verlof hebt genoten, moet je deze zelf handmatig optellen bij het totaal aantal uren uit de rekenhulp.

Klik hier om naar de rekenhulp te gaan.

[cd_text]