Privacy

Als gz-psycholoog kom je regelmatig in aanraking met vraagstukken rond privacy en gegevensbescherming. In dit themadossier plaatsen we stukken rond actuele privacy-gerelateerde thema’s, achtergrondartikelen en links naar nuttige documenten en websites.

ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM) is een manier om behandeleffecten in kaart te brengen. Tijdens de behandeling wordt op verschillende momenten een vragenlijst gebruikt waarmee cliënt en behandelaar de klachten en symptomen systematisch beoordelen.

Lees meer

AVG en Wbp

Het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens is onderhevig aan de Wet op de bescherming van persoonsgegevens (Wbp). De Wbp wordt op 25 mei 2018 vervangen door een nieuwe (Europese) privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AGV).

Lees meer

Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen

Tijdens het plenaire debat over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in februari 2017 heeft de minister van VWS toegezegd de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) te vragen om in zijn onderzoek naar de gevolgen van de verschuiving naar netwerk- en ketenzorg aandacht te besteden aan de rolverdeling en de aanspreekbaarheid in de zorg. Op 10 oktober 2017 heeft de RVS het resulterende rapport ‘Heft in eigen hand: Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen’ gepubliceerd.

Hieronder vind je de betreffende documenten.

  • Aanbiedingsbrief bij het RVS-rapport ‘Heft in eigen hand: Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen d.d. 17-10-2017
  • Rapport RVS ‘Heft in eigen hand: Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen
  • Document ‘Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens’
  • Document ‘Beroepsgeheim in de samenwerking tussen sociale en zorgprofessionals; Resultaten van kwantitatief onderzoek onder verschillende groepen professionals’
  • Document ‘Juridische mogelijkheden voor het versterken van (zelf)regie bij samenloop van problemen