Veelgestelde Vragen

Veelgestelde Vragen

Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan.

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Waarom is een beroepsvereniging nodig?

Waarom zou ik lid worden van de NVGzP?

Wat doet de NVGzP voor specialisten?

Maar weer een nieuwe vereniging, onze beroepsgroep is al zo verdeeld?

Maar ik ben ook lid van een psychotherapievereniging

Hoe kan het dat het lidmaatschap van de NVGzP zoveel goedkoper is dan van andere verenigingen?

Maar als ik nu lid word betaal ik voor een heel jaar! Dan is het handiger om te wachten tot volgend jaar?

 

Waarom is een beroepsvereniging nodig?

Elk zichzelf respecterend beroep heeft een beroepsvereniging. Dat is niet voor niets.

  1. Samen ben je beter. Een vereniging draagt het beroep. Ze biedt een forum waar vakgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Ze zorgt dat de opleiding aansluit bij de praktijk. Ze stelt richtlijnen vast. Ze zorgt dat er voldoende bij- en nascholing is.
  2. Samen sta je sterker. Een vereniging geeft het beroep een stem. Ze komt op voor de beroepsgroep: in CAO-overleg, in onderhandelingen met zorgverzekeraars. Ze is gesprekspartner voor de overheid, bijv. als het gaat om het vaststellen van het vergoedingenpakket, of de inrichting van een Basis GGZ.

Waarom zou ik lid worden van de NVGzP?

Je kunt het natuurlijk aan andere mensen overlaten. Maar als veel mensen dat doen, verlamt dat het vak. Je wordt dan met elkaar een speelbal van de overheid, van werkgevers en van ziektekostenverzekeraars.

Bovendien: het lidmaatschap van de NVGzP biedt ook concrete voordelen: juridisch advies bijvoorbeeld, en hoge kortingen op vakliteratuur, verzekeringen, congressen en praktijksoftware. Als je actief ben in je vak, haal je het lidmaatschap er makkelijk uit.

Geen lid zijn is ook een beetje ‘zwartrijden’. De leden betalen mee aan vertegenwoordiging in allerlei overlegorganen en adviesraden, niet-leden profiteren daarvan zonder eraan mee te betalen.

Wat doet de NVGzP voor specialisten?

Ook klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen hebben belang bij een sterke gz-psychologie. Zonder de wettelijke verankering van de gz-psychologie zouden de specialismen in de lucht komen te hangen. Daarnaast komt de NVGzP ook op voor de klinische psychologie en de klinische neuropsychologie als specialismen. Zij werkt hierin samen met de Stichting Wetenschapsbevordering klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, bekend van het jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. In 2015 zal er een aparte afdeling voor specialisten komen.

Voor de specifieke service voor vrijgevestigden op het gebied van vergoeding en contractering werken wij samen met Eldermans & Geerts Advocaten en zorgmakelaars.

Maar weer een nieuwe vereniging, we zijn al zo versplinterd?

Helemaal mee eens. Daarom willen we ook waar mogelijk samenwerken met anderen. Daarom heeft de NVGzP begin 2014 het initiatief genomen tot een overleg van alle psychologenorganisaties. Dit heeft in 2015 geleid tot de oprichting van P3NL, een samenwerkingsverband van negen organisaties van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, met in totaal zo’n 20.000 leden die werkzaam zijn in de zorg. Ons ideaal is het model van de artsen: die hebben wel veertig verenigingen, elk met hun eigen deelgebied, maar nauw samenwerkend in de KNMG en de Federatie van Medisch Specialisten.

Maar ik ben ook al lid van een psychotherapievereniging

Ja, dat is belangrijk. Maar psychotherapieverenigingen zijn vakinhoudelijke verenigingen. Ze doen goed werk, maar ze richten zich meestal niet op belangenbehartiging. Dus naast zo’n vereniging heb je een algemene beroepsvereniging nodig.

De NVGzP streeft waar mogelijk naar samenwerking met de verschillende vakinhoudelijke verenigingen.

Hoe kan het dat het lidmaatschap van de NVGzP zoveel goedkoper is dan van andere verenigingen?

Andere verenigingen bieden een totaalpakket aan diensten. De NVGzP kent een lidmaatschap op maat. Dat betekent dat je alleen betaalt voor de diensten die jij van belang vindt. Daardoor is onze basiscontributie laag. Wil je extra diensten, zoals een vaktijdschrift of aansluiting bij onze klachtenregeling, dan betaal je daarvoor extra.

Maar als ik nu lid word betaal ik voor een heel jaar! Dan is het handiger om te wachten tot volgend jaar?

Als je vóór 30 juni lid wordt, betaal je de volledige jaarcontributie (€ 135,-). Word je lid na 1 juli, dan berekenen wij 50%, dus € 62,50 voor de rest van het jaar.

Word je in november of december lid, dan ben je tot het einde van dat kalenderjaar, gratis lid.