Bestuur

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden. Hieronder de samenstelling van het bestuur. Klik op naam of foto voor meer informatie over het betreffende lid.

Prof. dr. R.W.H.M. (Rudolf) Ponds,
voorzitter
Drs. R. (Ruthie) Werner,
penningmeester
Neemt deel aan kamer Specialisten en kamer Opleidelingen
Drs. F.E. (Francien) Engelhard
Neemt deel aan kamer GZ-psychologen en commissie Jeugd

Drs. G. (Diane) Meijer
Neemt deel aan commissie Kwaliteit
Dr. J. (Jesse) Meijers
Neemt deel aan werkgroep Forensische zorg
Drs. A.B. (Boukje) Lobbrecht
Neemt deel aan kamer Specialisten
en werkgroep Somatische werkvelden