Kamers en commissies

Kamer Specialisten

Het hoofddoel van de kamer is het verbeteren van de kwaliteit van de geestelijke gezondheid door een sterkere positionering van het beroep klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog als een aan medisch specialisten gelijkgesteld beroep.

Klik hier voor meer informatie en de actuele samenstelling van de kamer Specialisten.

Kamer GZ-psychologen

Samenstelling:

Drs. Francien Engelhard
Drs. Barbara de Valck
Drs. Daphne Looije
Cyril Kerkhof Jonkman MSc
Drs. Lorân van der Hoeven
Drs. Evelyne Bliekendaal
Drs. Martin Izaks
Dr. Marlies Brouwer PhD

Ondersteuning door de directeur, drs Willeke Brinkman

Klik hier voor het jaarplan 2021 van de kamer GZ-psychologen.

Kamer Opleidelingen

Masterpsychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en GZ-psychologen in opleiding tot specialist worden vertegenwoordigd door de Kamer Opleidelingen van de NVGzP. De Kamer komt op voor de belangen van opleidelingen.
Onze speerpunten zijn momenteel:

  • een meer transparant en gestandaardiseerde selectieprocedure voor de GZ-opleiding.
  • meer betrokkenheid van de opleidelingen bij het vormgeven van het curriculum.

Klik hier voor meer informatie en de actuele samenstelling van de kamer Opleidelingen.

Commissie Kwaliteit

Samenstelling:

  1. voorzitter: mr. drs. Mariska Schipper (klinisch psycholoog, vrijgevestigd)
  2. lid: drs. Ingrid Wigard (klinisch psycholoog, Parnassia Bavo Groep)
  3. lid: drs. Hilke van Cuylenborg (gz-psycholoog, Careyn)
  4. lid: drs. Barbara de Valck (gz-psycholoog, Mentaal Beter)
  5. lid: drs. Madelein van Woerkom MSc (gz-psycholoog, NPI)
  6. lid: drs. Ellen van den Eijnden (klinisch psycholoog, NPI)

Ondersteuning door de beleidsmedewerker, drs. Joost Kamoschinski.

Nadere informatie volgt

Commissie Jeugd

Ondersteuning door drs. Joost Kamoschinski, beleidsmedewerker.

Werkgroep Somatische werkvelden

Begin 2021 is met de drie beroepsverenigingen LVMP,  NIP (sectie PAZ) en NVGzP de werkgroep somatische werkvelden opgericht.

Dit is een vereniging overstijgende werkgroep, bestaande uit:
1. Boukje Lobbrecht (bestuurslid NVGzP)
2. Joost Derwig (voorzitter PAZ)
3. Annemieke Keizer (bestuurslid LVMP; PAZ)
4. Chantal van Kempen (voorzitter LVMP).

De werkgroep heeft voor 2021 twee speerpunten:

  • Belangenbehartiging
  • De mogelijkheid tot het ontwikkelen van een specialisme klinisch medisch psycholoog

Samenstelling werkgroep Forensische zorg

In oprichting.