Organisatie

Organisatie

Centraal in de organisatie van de NVGzP staan de Ledenraad en het bestuur. Daarnaast kent de vereniging kamers, commissies en werkgroepen. Voor verenigingsdocumenten: zie het blok hiernaast.

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de NVGzP. De Ledenraad bepaalt het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging. Verder benoemt zij het bestuur en houdt zij toezicht op het bestuur.

De Ledenraad bestaat uit 24 leden en wordt gekozen door de leden. De helft van de leden wordt gekozen op basis van opleidingsniveau. Hiervoor worden drie kieskringen gevormd: piogs, gz-psychologen en specialisten. De andere helft van de leden wordt gekozen op basis van werkgebied. Hierbij worden vier kieskringen onderscheiden: GGZ Volwassenen (dienstverband), GGZ Volwassenen (vrijgevestigd), kinder- en jeugdzorg (incl. kinder- en jeugd GGZ) en overige.

De vergaderdata voor 2022: dinsdag 12 april, woensdag 29 juni en donderdag 24 november.

Klik hier voor de actuele samenstelling van de Ledenraad.

De vastgestelde notulen van de ledenraad vind je in het portal.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Het bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid.

Klik hier voor de actuele samenstelling van het bestuur.

Kamers, commissies en werkgroepen

Het bestuur wordt in zijn werk ondersteund door kamers, commissies en werkgroepen. Deze worden benoemd door het bestuur. Momenteel functioneren de volgende kamers, commissies en werkgroepen:

  1. kamer GZ-psychologen
  2. kamer Specialisten
  3. kamer Opleidelingen
  4. commissie Kwaliteit
  5. commissie Jeugd
  6. klachtenfunctionaris en -commissie
  7. werkgroep Somatische werkvelden
  8. werkgroep Forensische werkvelden
  9. werkgroep Psychodiagnostiek
  10. werkgroep Pers en Positionering

Klik hier voor meer informatie over de kamers, commissies en werkgroepen.

Zelf actief worden?

Wil je zelf een bijdrage leveren aan het werk van de NVGzP? Je inbreng is meer dan welkom! Neem contact op met onze directeur, Willeke Brinkman, wbrinkman@nvgzp.nl