NVGzP Klachtenregeling

Klachtenregeling voor zelfstandig gevestigde psychologen

Deze regeling wordt herzien, daarom kun je tijdelijk niet deelnemen. Leden die deelnemen ontvangen dezelfde service als altijd tot aan 1-1-2023. Heb je vragen neem dan contact op met het informatiecentrum NIP op 030 8201500 of via info@psynip.nl.

De NVGzP is per 1-10-2022 gefuseerd met het NIP. Heb je vragen over de fusie kijk op onze fusiepagina.

Voor aangesloten leden in 2022 geldt

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft de NVGzP/NIP niet alleen een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie, maar ook als extra service, een klachtencommissie. We vinden het namelijk belangrijk er voor te zorgen dat er nog een tussenstap is voordat een verschil van mening of klacht escaleert en dat je niet eerder dan strikt noodzakelijk bij de geschillencommissie terechtkomt. Dat kan je veel geld, stress, onnodige tijd en energie schelen!

De aansluiting bij de klachtenregeling/geschillencommissie is persoonsgebonden. Werk je in een praktijk met meerdere collega’s, dan dient ieder zich afzonderlijk aan te sluiten bij een klachtenregeling/geschillencommissie.

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) ingegaan. Wil je weten of je aan de vereisten moet voldoen van de Wkkgz? Bekijk dan de zelftest en raadpleeg de uitzonderingenlijst in deze brochure van het Ministerie van VWS. Ook kun je hier het filmpje ‘de Wkkgz in 3 minuten’ zien dat de VvAA heeft gemaakt over de Wkkgz.

Naast de klachtenregeling, is op alle BIG-geregistreerde NVGzP/NIP-leden het wettelijk tuchtrecht van toepassing.
Lees hier meer over het indienen van een klacht bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Let op: werk je alleen met cliënten jonger dan 18 jaar? Dan is de Wkkgz voor jou niet van toepassing en moet je volgens de Jeugdwet alleen toegang bieden tot een klachtencommissie (de P3NL-klachtenregeling biedt deze niet). Werk je met zowel 18- als 18+? Dan moet je aan beide wetten voldoen (dus aansluiting bij een klachtenregeling én geschillencommissie’). Ook hier kan de NVGzP/NIP je uitstekend mee van dienst zijn door de beschikbaarheid van zowel een klachtenfunctionaris als een klachtencommissie.

Doel en opzet van de regeling

Klachtencommissie

Geschillencommissie

Kosten (alle bedragen zijn excl. btw) – tijdelijk gesloten regeling

Deelname aan de klachtenregeling kost € 125 per jaar. Bij bemiddeling door de klachtenfunctionaris (telefonische afhandeling of ‘face-to-face’ bemiddelingsgesprek(ken) en/of formele afhandeling door de klachtencommissie, betaal je geen eigen bijdrage.
Deze kosten neemt de NVGzP/NIP voor haar rekening. Deze regeling wordt herzien, daarom kun je nu tijdelijk niet deelnemen. Bestaande deelnemers kunnen tot 1-1-2023 gebruik blijven maken van de regeling.

De jaarlijkse kosten voor aansluiting bij de geschillencommissie bedragen € 20,66

Bovenstaande bedragen worden in één factuur aan je doorberekend.

Bij toetreding in de loop van het jaar:

  • tot 1 juli € 125,-
  • na 1 juli € 62,50
  • november en december: geen kosten tot het einde van het jaar

Dit geldt niet voor aansluiting bij de Geschillencommissie: deze kosten bedragen € 20,66 per jaar, ongeacht wanneer je je aansluit. Deze regeling wordt herzien, daarom kun je nu tijdelijk niet deelnemen. Bestaande deelnemers kunnen tot 1-1-2023 gebruik blijven maken van de regeling.

Een geschil brengt voor de behandelaar aanzienlijke kosten met zich mee (ca. € 2.000,-) . Het is daarom raadzaam om bij je aansprakelijkheidsverzekering na te gaan welke kosten gedekt zijn.

Aanmelden en opzeggen

Aanmelden is tijdelijk niet mogelijk.

Als je je deelname aan de klachtenregeling/Geschillencommissie wilt opzeggen, dan dien je dat vóór 1 december 2022 schriftelijk door te geven aan secretariaat@nvgzp.nl

Klachtenregeling NVGzP – informatie voor psychologen

Klachtenregeling NVGzP – informatie voor cliënten

Logo deelname klachtenregeling

Klachtenreglement