Lotte van Reuler

Naam:

Lotte van Reuler.

Beroep:

GZ-psycholoog.

Primaire registratie:

GZ-psycholoog volwassenen.

Werkgebied en/of veel ervaring met:

Basis GGZ volwassenen.

Ik ben trots op:

Mijn enthousiasme voor ons vak, zowel op het gebied van de cliëntenzorg, als de beleidsmatige kant van de beroepsgroep.

Mijn rol in de ledenraad is:

Ik vind dat psychologen te weinig opkomen voor hun belangen en zicht hebben op de gang van zaken in organisaties en het spel tussen verzekeraars en de politiek. Terwijl het naar mijn idee van belang is dat we daarin als beroepsgroep een duidelijk stem laten horen en dat we verder kijken dan de muren van onze organisaties. Ik hoop door zitting te kunnen nemen in de ledenraad een bijdrage te kunnen leveren aan de bekendheid van de NVGzP en het ontwikkelen van een missie en visie voor de NVGzP en de gehele beroepsgroep voor de komende jaren.