Lid worden

Lid worden

Trots, kritisch en slagvaardig!
Als BIG-geregistreerde psycholoog ken jij de waarde van de BIG-registratie. Het is het fundament voor kwalitatief goede beroepsuitoefening. We hebben belangrijk en waardevol werk en we boeken goede resultaten. Dat mag gezien worden. Ons beroep verdient dan ook de volle aandacht en waardering. Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons sterk om het vak goed neer te zetten.

Om lid te kunnen worden van de NVGzP, ben je:

 • in het bezit van een LOGO-verklaring
 • in opleiding tot gz-psycholoog
 • gz-psycholoog
 • klinisch psycholoog
 • klinisch neuropsycholoog

De NVGzP kent verschillende lidmaatschapsvormen; klik hier voor een overzicht.

NB: de contributie kun je in veel gevallen terugvorderen. Lees er hier meer over.

Welkomstgeschenk

Nieuwe leden kunnen uit de volgende welkomstgeschenken kiezen:

 1. Het vernieuwde handboek voor gz-psychologen
 2. Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie
 3. Jaarabonnement op PsyProtocol (bij een lidmaatschap van minimaal twee jaar)
 4. het boek ‘Therapiewinst’
 5. het boek ‘Hersenwerk’
 6. het boek ‘De ziel van het vak’; over contact als kernwaarde in therapie
 7. beknopt overzicht van de criteria DSM-5 (ringbandversie); bij een lidmaatschap van minimaal
  twee kalenderjaren.
 8. de Psychoposter
 9. het boek ’47 redenen om niet in therapie te gaan…en een om het wel te doen’
 10. het boek ‘Inleiding tot de gedragstherapie’
 11. het boek ‘Beter worden in je vak’
Ja, ik word nu lid

Praktische informatie

PioG’s
Na het afronden van de opleiding tot gz-psycholoog, en dus het behalen van een BIG-registratie, dient het aspirant-lid dit door te geven aan secretariaat@nvgzp.nl zodat het lidmaatschap per het eerstvolgende kalenderjaar omgezet kan worden naar een gewoon lidmaatschap. De NVGzP behoudt zich het recht voor om, indien blijkt dat er een BIG-registratie behaald is, zonder dat dit doorgegeven is aan de NVGzP, het aspirant-lidmaatschap per het eerstvolgende kalenderjaar om te zetten naar een gewoon lidmaatschap.

Opzeggen
Het lidmaatschap van de NVGzP loopt per kalenderjaar. Als je wilt opzeggen, doe je dit schriftelijk via onderstaande button
vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

Opzeggen