Lid worden

Trots, kritisch en slagvaardig!
Als BIG-geregistreerde psycholoog ken jij de waarde van de BIG-registratie. Het is het fundament voor kwalitatief goede beroepsuitoefening. We hebben belangrijk en waardevol werk en we boeken goede resultaten. Dat mag gezien worden. Ons beroep verdient dan ook de volle aandacht en waardering. Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons sterk om het vak goed neer te zetten.

Om lid te kunnen worden van de NVGzP, ben je:

De NVGzP kent verschillende lidmaatschapsvormen; klik hier voor een overzicht.

De contributie kun je in veel gevallen terugvorderen. Lees er hier meer over.

Als nieuw lid kun je een welkomstgeschenk kiezen.


Opzeggen
Het lidmaatschap van de NVGzP loopt per kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. Als je wilt opzeggen voor het volgende kalenderjaar, kan dit uitsluitend via onderstaande button vóór 1 december van het huidige kalenderjaar.

 

Opzeggen