Zorgmakelaar: ondersteuning bij contractering en vergoeding

Zorgmakelaar: ondersteuning bij contractering en vergoeding

Contracten en vergoedingen van zorgverzekeraars vormen voor veel vrijgevestigde gz-psychologen en klinisch (neuro-)psychologen een ‘hoofdpijndossier’.  Aansluiting bij een zorgmakelaar neemt veel van deze zorg uit handen. Daarom is de NVGzP een samenwerking aangegaan met zorgmakelaar Eldermans | Geerts.

NVGzP-leden ontvangen 15% korting op aansluiting bij de zorgmakelaar.

Aanvullende informatie

Eldermans | Geerts heeft ruime ervaring als zorgmakelaar voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ. Eldermans | Geerts behartigt inmiddels de belangen van meer dan 500 psychologen en psychotherapeuten.

Wat doet de zorgmakelaar?

  1. Namens de aangesloten zorgverleners – binnen de grenzen van het mededingingsrecht – onderhandelen over contracten met zorgverzekeraars. Voordelen: een sterkere onderhandelingspositie en deskundige en juridisch onderlegde onderhandelaars.
  2. Juridische toetsing en analyse van overeenkomsten, voorlichting over ins en outs en voetangels en klemmen.
  3. Nadere informatie over beleid zorgverzekeraars, bijvoorbeeld interpretatie van contractvoorwaarden en aanvullende afspraken waar mogelijk.
  4. Heldere overzichten met praktische informatie, bijv. over voorwaarden voor vergoeding, tarieven, kwaliteitscriteria, controles.
  5. Communiceren van concrete zorgen en bezwaren richting zorgverzekeraars en zorgen voor een adequate reactie.
  6. Helpdesk voor individuele vragen over contractering.
  7. Collectief verweer bij algemene zaken (zoals materiële controles, wijzigingen in de tariefstructuur etc.
  8. Ondersteuning bij oprichting en begeleiding van zorggroepen.

Wat kost het?

De zorgmakelaar biedt aparte dienstverlening voor de Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De kosten voor één van deze pakketten bedragen € 300,- per regiebehandelaar per jaar (excl. btw). Een gecombineerd abonnement voor Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ kost € 400,- per jaar (excl. btw). NVGzP-leden ontvangen 15% korting op deze tarieven.