Embloom

Embloom

Embloom is een digitaal e-health platform met verschillende instrumenten ter ondersteuning van de behandeling van mensen met psychische en lichamelijke klachten. Het platform bevat een verscheidenheid aan toepassingen voor diagnostiek, effectmeting en online behandeling. Gebruikers kunnen via het platform ook beeldbellen, chatten en bestanden uitwisselen.

Vrijgevestigde leden van de NVGzP ontvangen 25% korting op de abonnementskosten.

Aanvullende informatie

Embloom biedt een digitaal platform met een verscheidenheid aan instrumenten ter ondersteuning van de diagnostiek en behandeling. De instrumenten zijn flexibel inzetbaar en kunnen worden afgestemd op de individuele werkwijze, therapievorm en behoeften van de behandelaar en de cliënt. Gebruikers hebben de beschikking over:

  • Vragenlijsten: Embloom beschikt over vragenlijsten ten behoeve van diagnostiek, triage, effectmeting en cliënttevredenheid.
  • Psycho-educatie: Cliënten vergeten vaak informatie die hen in de behandelkamer is verteld. Embloom heeft hoogwaardig videomateriaal en makkelijk leesbare teksten ontwikkeld met informatie over de meest voorkomende stoornissen, behandelmethoden en andere belangrijke onderwerpen.
  • Oefeningen: Embloom heeft een groot aantal oefeningen van de belangrijkste therapiescholen gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld binnen het platform.
  • Dagboeken: Met digitale dagboeken kunnen cliënten hun emoties, gedachten of gedrag registeren om ervan te leren. Embloom beschikt over verschillende soorten dagboeken.
  • Modules: Embloom beschikt over verschillende modules. Een module bestaat uit een aantal gecombineerde interventies, zoals educatie, gevolgd door een aantal oefeningen. Afhankelijk van de behandeling kunnen modules begeleid en/of onbegeleid worden ingezet.

Bekijk de website van Embloom voor meer informatie over het e-health platform.