Accountantsservice herregistratie

Accountantsservice herregistratie

Vrijgevestigden moeten voor hun BIG-herregistratie desgevraagd bewijsstukken aanleveren omtrent hun werkervaring. Dat kan onder andere in de vorm van een door een accountant of administrateur ondertekend formulier “Verklaring werkervaring zelfstandig beroepsbeoefenaar“.
De NVGzP is hiervoor een samenwerking aangegaan met AGZ, Accountants voor de Gezondheidszorg.

Voor NVGzP-leden biedt AGZ de mogelijkheid om tegen een vast tarief het formulier werkervaring te controleren en te waarmerken. De hieraan verbonden kosten bedragen € 700,- (exclusief btw). Hierbij is de indiener zelf verantwoordelijk voor het invullen van de uren op het formulier en de onderbouwing hiervan aan de hand van de brondocumenten (bij voorbeeld registratie zorgsysteem, nota’s, contracten).

Aanvullende informatie

AGZ is een onafhankelijk accountantskantoor, dat gelieerd is aan VvAA. AGZ biedt sinds 1999 accountancydiensten en (belasting)advies voor zorginstellingen en vrijgevestigde zorgaanbieders.

Klik hier voor algemene informatie van het BIG-register voor bewijsstukken werkervaring en hier voor het formulier werkervaring.

Zie voor alle informatie over de herregistratie het dossier herregistratie op deze website.