Karin Klaczynski

Naam:

Karin Klaczynski

Beroep:

GZ-psycholoog in zowel de jeugd- als volwassen GGZ.

Primaire registratie:

GZ-psycholoog V&O

Werkgebied en/of veel ervaring met:

De afgelopen 3 jaar ben ik werkzaam in de jeugd- en volwassen GGZ. Daarvoor heb ik 7 jaar als gedragswetenschapper gewerkt binnen de woonbegeleiding.

Ik werk op dit moment met name met (jong)volwassenen met trauma – en persoonlijkheidsproblematiek, waarbij ik de focus heb gelegd op het werken met schematherapie. Mijn passie ligt in het geven van groepstherapie aan zowel volwassenen als jeugdigen.

Secundaire registratie

Orthopedagoog

Ik ben trots op:

Dat ik me na het werken als gedragswetenschapper binnen de jeugdzorg heb kunnen doorontwikkelen tot GZ-psycholoog en ik zowel systemisch kan blijven werken vanuit mijn achtergrond als orthopedagoog, maar mij ook verder inhoudelijk kan blijven doorontwikkelen op het gebied van complexe psycho pathalogie in de volwassenzorg.

Mijn rol in de ledenraad is:

Het vertegenwoordigen van de zetel Kind en Jeugd. Ik vind het belangrijk dat we als GZ-psychologen in het werkveld oog blijven houden voor het betrekken van het systeem bij de behandeling. Hoewel hier binnen Kind en Jeugd veel aandacht voor is, ben ik van mening dat we dit binnen de GGZ nog veel meer kunnen doen, vooral binnen de volwassenzorg. Een cliënt komt niet alleen, de context is zo belangrijk. Mijn doel is om hier meer aandacht voor te hebben en de werkvelden van ons als GZ-psychologen veel meer met elkaar te kunnen gaan verbinden.