Joost Walraven

Naam:

Joost Walraven.

Beroep:

Klinisch psycholoog, Directeur Zorg en Behandeling Penitentiaire Inrichting Zwolle, Hoofddocent Management bij Radboud CSW en Lid college van beroep voor de examens bij de postmasteropleidingen tot GZ, PT, KP en KNP.

Primaire registratie:

Klinisch psycholoog.

Werkgebied en/of veel ervaring met:

Ik heb bijna 25 jaar in de GGZ gewerkt en ben in mei 2019 overgestapt naar het forensisch werkveld. Als klinisch psycholoog behandel ik graag de mensen met persoonlijkheidsstoornissen, als leidinggevende ben ik voortdurend, in verbinding met anderen, bezig de zorg te verbeteren en als hoofddocent management stimuleer ik de opleidelingen om zich duidelijker te positioneren.

Ik ben trots op:

Dat ons vak al zo stevig staat en wat we bereikt hebben. Ik zat zelf in de eerste GZ-opleidingsgroep in 1998 en de eerste KP-opleidingsgroep in 2003, vanaf daar zijn we inmiddels sterk gegroeid. We hebben een duidelijk profiel en zijn niet meer weg te denken.

Mijn rol in het bestuur is:

Bestuurslid.