Jony Bruin

Naam:

Jony Bruin

Beroep:

Klinisch Psycholoog

Primaire registratie:

Medische Psychologie in het algemeen en binnen de Psycho-Oncologie in het bijzonder

Werkgebied en/of veel ervaring met:

psychodynamische psychotherapie

Secundaire registratie:

VGCt-supervisor, gz-psycholoog

Ik ben trots op:

De rol van de psychologen binnen de Medische Psychologie en hun bijdrage aan de zorg voor de somatisch zieke patiënt.

Mijn rol in de ledenraad is:

Vanuit mijn ervaring binnen de ziekenhuiszorg de positie van psychologen versterken. Daarnaast vind ik het belangrijk om een sterker en eenduidig geluid te laten horen als BIG-psychologen op zowel politieke aspecten, in de media als binnen de vereniging.