Floor Mizee

Naam:

Floor Mizee.

Beroep:

psycholoog

Primaire registratie:

psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog

Werkgebied en/of veel ervaring met:

psychodynamische psychotherapie

Secundaire registratie:

Naast mijn registratie als klinisch psycholoog en psychotherapeut ben ik tevens geregistreerd in het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen). Dit in het kader van mijn werk als PJ rapporteur.

Ik ben trots op:

mijn lidmaatschap van de Rorschachintervisieclub

Mijn rol in de ledenraad is:

Zorgen voor de rechten van de psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog, want de opleiding is nu nog compleet onveilig.