Over NVGzP

Op 1 oktober 2022 is de NVGzP gefuseerd met de Nederlandse Vereniging van Psychologen, afgekort NIP. De kamers, commissies en werkgroepen gaan het komende jaar samenwerken met de secties. Het bestuur en de ledenraad zijn samengevoegd. Er wordt gewerkt aan de gezamenlijke huisstijl van de gefuseerde vereniging. Lees alles over de fusie.

Trots, kritisch en slagvaardig!

De NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen) is in 2012 opgezet voor en door psychologen in de zorg. Wij kennen de belangen. En dat merk je. Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste support te bieden. Of het nu gaat om het verbreden of verdiepen van de vakkennis, het versterken van de positie of het toegankelijker maken van het beroep.
Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons samen sterk om het vak goed neer te zetten. Dit doen wij voor en bij cliënten, werkgevers, wetenschappers, zorgverzekeraars en politiek Den Haag. Zodat we goede mensen kunnen opleiden, hebben en houden en we de kwaliteit van de psychologie in de zorg kunnen waarborgen.

Samen zijn we sterker!

Doelstellingen van de NVGzP

 1. de bevordering van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen;
 2. de versterking van de positie van gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in de gezondheidszorg;
 3. de behartiging van de belangen van gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten.

Visie
De visie van de NVGzP is: ‘Versterking van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
levert een inhoudelijk waardevolle bijdrage aan de bevordering van de psychologische
gezondheidszorg in Nederland’.
De NVGzP staat voor het bevorderen en waarderen van de kwaliteit van het vak en de kwaliteit van
de individuele psychologische gezondheidszorg.

Missie
Dit betekent dat de missie van de NVGzP is:

 • het bevorderen van de gezondheidszorgpsychologie en de klinische (neuro)psychologie;
 • het versterken van de positie van gezondheidszorgpsychologen en klinisch
  (neuro)psychologen;
 • het behartigen van de belangen van gezondheidszorgpsychologen en klinisch
  (neuro)psychologen.

Concrete doelen zijn daarmee:

 1. Alle psychologen/pedagogen, werkzaam met patiënten in de individuele gezondheidszorg,
  zijn BIG-geregistreerd (FGzPt, EVC, lobby, PR, actieve leden, beschrijving identiteit).
 2. Zij werken vanuit een transparante, herkenbare en toetsbare kwaliteit (beroepscode en
  visitatie).
 3. Zij nemen hun verantwoordelijkheid om kennis en vaardigheden actueel te houden
  (opleiding, nascholing, onderzoek, intervisie/supervisie, collegiale netwerken, leden helpen
  leden, accreditatie).