Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidigen (APV)

Het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (Programma APV) is een meerjarig programma van de Opleidingsraad van de FGzPt. De FGzPt is de federatie van de beroepsverenigingen NIP, NVGzP, NVP en NVO. Binnen de federatie werken zij samen op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht voor de beroepen gz-psycholoog en psychotherapeut.

Doel van het meerjarige programma APV is adviseren over opleidingen die aansluiten bij de behoefte van de samenleving. Hierbij baseren zij zich op de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen en wordt waar mogelijk op maatwerk voor elke opleideling gestuurd. Belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van de beroeps- en brancheverenigingen, hoofdopleiders en hoogleraren en afgevaardigden vanuit de opleidingsinstellingen, zijn vertegenwoordigd in de programmaorganisatie door deskundigen die zich inzetten voor deze grote opgave. Wie dat zijn en wat er gebeurt, lees je op www.progapv.nl en www.fgzpt.nl.