Opleidingen algemeen

08

De opleiding tot gz-psycholoog duurt twee jaar, en is alleen toegankelijk voor personen met een universitaire vooropleiding psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde.

De opleiding tot klinisch psycholoog en de opleiding tot klinisch neuropsycholoog duren vier jaar, en zijn alleen toegankelijk voor gz-psychologen.

De profielopleidingen tot eerstelijnspsycholoog, ouderenpsycholoog, verslavingspsycholoog en forensisch psycholoog duren een jaar en zijn alleen toegankelijk voor gz-psychologen en psychologen en pedagogen die kunnen aantonen dat zij over een deskundigheidsniveau beschikken dat gelijkwaardig is aan dat van gz-psychologen.

In juni 2017 is de definitieve toewijzing van opleidingsplaatsen in 2018 bekend gemaakt. Het gaat om de opleiding tot gz-psycholoog, de opleiding tot klinisch psycholoog en de opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Voor een overzicht van de toegewezen plaatsen per sector: klik hier.