Opleidingen psychologische BIG-beroepen

08

De opleiding tot gz-psycholoog duurt twee jaar, en is alleen toegankelijk voor personen met een universitaire vooropleiding psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde.

De opleiding tot klinisch psycholoog en de opleiding tot klinisch neuropsycholoog duren vier jaar, en zijn alleen toegankelijk voor gz-psychologen.

De profielopleidingen tot eerstelijnspsycholoog, ouderenpsycholoog, verslavingspsycholoog en forensisch psycholoog duren een jaar en zijn alleen toegankelijk voor gz-psychologen en psychologen en pedagogen die kunnen aantonen dat zij over een deskundigheidsniveau beschikken dat gelijkwaardig is aan dat van gz-psychologen.