Bij- en nascholing
GZ-psychologen

Voor gz-psychologen bestaat geen verplichte bij- en nascholing. Wel is er de algemene professionele eis dat de gz-psycholoog zijn of haar deskundigheid op peil houdt.
Er bestaat een uitgebreid aanbod aan bij- en nascholing, zoals cursussen, scholingsbijeenkomsten en congressen. Zie voor congressen de NVGzP-congresagenda op deze site. Zie voor cursussen en scholingsbijeenkomsten de websites van de opleidingsinstellingen en andere aanbieders.

Vanaf 2016 is een wetswijziging in voorbereiding die ertoe zal leiden dat bij- en nascholing een vereiste wordt voor herregistratie. Het is nog niet bekend wanneer deze wetswijziging van kracht zal worden. De NVGzP streeft ernaar de eisen zo veel mogelijk te laten aansluiten bij bestaande praktijk en de standaarden van de beroepsuitoefening.

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen zijn voor hun herregistratie verplicht om bij- en nascholing te volgen. Patiëntgebonden bij- en nascholing wordt geaccrediteerd door de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen. Op de website van de FGzPt is een agenda te vinden van voor de specialisten geaccrediteerde bij- en nascholing. Veel bij- en nascholing die geaccrediteerd is voor specialisten staat ook open voor gz-psychologen.