Opleiding tot klinisch psycholoog

De opleiding tot klinisch psycholoog is een specialistische vervolgopleiding. Dat betekent dat
zij alleen open staat voor gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen).

Opzet en duur
De opleiding tot klinisch psycholoog duurt vier jaar. De opzet is dezelfde als van de opleiding tot gz-psycholoog: een combinatie van praktijkopleiding en theoretische opleiding.
De gz-psycholoog in opleiding tot specialist (gios) werkt gemiddeld drie dagen per week in een praktijkinstelling en volgt gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs.
Er bestaat een aparte opleiding tot klinisch psycholoog voor gz-psychologen die zich willen specialiseren in het werken met kinderen en jeugdigen. De opzet hiervan is dezelfde als van de reguliere opleiding, alleen zijn de vakken gericht op het behandelen van kinderen en jeugdigen.

Opleidingsinstellingen
De opleiding tot klinisch psycholoog wordt gegeven door verschillende regionale opleidingsinstellingen (RINO’s), verspreid over het land. Dit zijn dezelfde opleidingsinstellingen die ook de opleiding tot gz-psycholoog verzorgen. De opleiding gericht op het werken met kinderen en jeugdigen is een landelijke opleiding.

Inhoudelijk staan de opleidingen onder verantwoordelijkheid van een hoofdopleider. Hoofdopleiders zijn klinisch psychologen die tevens als hoogleraar of universitair hoofddocent zijn verbonden aan een universiteit. Op de website van vLOGO is te vinden welke opleidingsinstellingen de opleiding tot Klinisch Psycholoog aanbieden.

Toelating
De opleiding tot klinisch psycholoog heeft een beperkte capaciteit. Voorwaarden voor toelating zijn:

  1. registratie als gz-psycholoog;
  2. een praktijkopleidingsplaats. De selectie voor praktijkopleidingsplaatsen gebeurt door de afzonderlijke praktijkopleidingsinstellingen. Opleidingsinstellingen publiceren vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen. Veel plaatsen wordt echter via interne procedures binnen praktijkopleidingsinstellingen vervuld.

De hoofdopleider beslist uiteindelijk over de toelating van kandidaten.

Kosten
Praktijkopleidingsinstellingen kunnen een beschikbaarheidsbijdrage aanvragen voor alle kosten rond het opleiden van klinisch psychologen. In deze subsidie zitten alle kosten van de gehele opleiding verdisconteerd, zowel voor het praktijkgedeelte als het theoretische (cursorische) gedeelte. Aangezien de praktijkopleidingsinstellingen alle kosten voor het opleiden vergoed krijgen, vindt de NVGzP het zeer onwenselijk als opleidelingen een eigen bijdrage moeten betalen. Daarom raden wij opleidelingen hier zeer kritisch tegenover te staan, net zoals tegenover een terugbetalingsregeling. Mocht je toch een eigen bijdrage moeten betalen, weet dan dat de kosten voor het cursorisch deel van de opleiding ongeveer € 26.000 bedragen exclusief. Met alle andere kosten, zoals literatuur en leertherapie worden de kosten ongeveer € 32.000. De kosten verschillen per opleidingsinstelling, dus het is goed deze bij desbetreffende opleidingsinstelling na te gaan.

Veelgestelde vragen
Ben je geïnteresseerd in de opleiding tot klinisch psycholoog? Heb je vragen over de opleiding of over het werk van de klinisch psycholoog? Op deze pagina van de RINO Groep lees je het antwoord op de meest gestelde vragen over de klinisch psycholoog.

Algemene informatie over de inhoud en financiering vind je op de opleidingspagina van de RINO Groep.

 

Bekijk meer relevante video’s

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress