Functiedifferentiatie

Functiedifferentiatie is het geheel van middelen dat wordt ingezet om taken en verantwoordelijkheden binnen functies en bijbehorende functieprofielen uit te breiden om daarmee de functie uitdagender en aantrekkelijker te maken voor de werknemer.

Competenties die nodig zijn voor functiedifferentiatie zijn op verschillende manieren te bereiken. Twee belangrijke manieren zijn door:

  • Bij- en nascholing
  • Profielopleidingen

 

Bij- en nascholing

GZ-psychologen

Voor gz-psychologen bestaat nog geen verplichte bij- en nascholing. Wel is er de algemene professionele eis dat de gz-psycholoog zijn of haar deskundigheid op peil houdt.
Er bestaat een uitgebreid aanbod aan bij- en nascholing, zoals cursussen, scholingsbijeenkomsten en congressen. Zie voor congressen bijvoorbeeld de NVGzP-congresagenda op deze site. Zie voor cursussen en scholingsbijeenkomsten ook de websites van de opleidingsinstellingen en andere aanbieders.

Sinds 2016 is een wetswijziging in voorbereiding die ertoe zal leiden dat bij- en nascholing een vereiste wordt voor herregistratie. Het is nog niet bekend wanneer deze wetswijziging van kracht zal worden. In 2019 zijn de gesprekken hierover weer opgepakt. Door het terugtrekken van de wetswijziging BIG II n.a.v. problemen rond het verpleegkundige beroepengebouw, is de realisatie van een verplichte scholingsnorm voor gz-psychologen verder vertraagd.

De NVGzP streeft ernaar de eisen zo veel mogelijk te laten aansluiten bij bestaande praktijk en de standaarden van de beroepsuitoefening. Daarnaast vindt de NVGzP het belangrijk dat bij de realisatie van een scholingsnorm de norm voor het minimaal aantal gewerkte uren naar beneden wordt bijgesteld, zodat deze gelijk loopt met andere beroepen binnen artikel 3 van de wet BIG.

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen zijn voor hun herregistratie verplicht om bij- en nascholing te volgen. Patiëntgebonden bij- en nascholing wordt geaccrediteerd door de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen. Op de website van de FGzPt is een agenda te vinden van voor de specialisten geaccrediteerde bij- en nascholing. Veel bij- en nascholing die geaccrediteerd is voor specialisten staat ook open voor gz-psychologen.