NVGzP Vacaturebank

NVGzP Vacaturebank

Heeft u een vacature voor een gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en/of psychotherapeut? Breng deze onder de aandacht van onze leden en ons netwerk.

Vacatures plaatsen wij op onze website (13.000 bezoekers per maand). bij de Vacaturebank en nemen wij op in onze tweewekelijkse Nieuwsbrief (oplage 5.250).

Arbeidsmarkt voor gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen

De arbeidsmarkt is erg krap. Des te belangrijker om uw vacature via de NVGzP Vacaturebank rechtstreeks onder de aandacht te brengen van uw doelgroep.

Factoren die bijdragen aan de vraag naar gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen:

  • de eisen m.b.t. het regiebehandelaarschap, waarbij BIG-registratie een voorwaarde is;
  • zorginhoudelijke richtlijnen, die behandeling door BIG-geregistreerden voorschrijven in plaats van inzet van basispsychologen;
  • voor de gz-psycholoog: vervanging van duurder personeel (klinisch psychologen, psychotherapeuten) door gz-psychologen;
  • de ambulantisering van de GGZ, waardoor de vraag naar ambulante behandelaren als de gz-psycholoog en de klinisch psycholoog stijgt.