Zzp-modelovereenkomsten goedgekeurd door Belastingdienst

22-06-2017

Eerder dit jaar diende VvAA twee zzp-modelovereenkomsten voor gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologen in bij de Belastingdienst, mede namens een aantal P3NL-partners en LVVP. Na diverse afstemrondes, gaf de fiscus eind vorige week zijn goedkeuring hieraan.

Dat betekent dat werken met deze overeenkomst niet leidt tot een dienstbetrekking tussen zzp’er en praktijkhouder. Dat geldt overigens alleen als er daadwerkelijk conform de overeenkomst wordt gewerkt; een belastinginspecteur kan achteraf nog oordelen dat dit niet aan de orde is. Het is dus van belang de bepalingen goed te lezen en in de praktijk ook daadwerkelijk op die wijze te werken. De overeenkomst is gemaakt voor de situatie waarin een ‘zzp’ende’ gz-psycholoog of klinisch (neuro)psycholoog werkt voor/in de eerstelijnspraktijk van een collega-gz-psycholoog of klinisch (neuro-)psycholoog, voor een vervanging (waarneemvariant), of als er tijdelijk extra capaciteit nodig is (praktijkmedewerkingsvariant).

In de modelovereenkomsten is ook rekening gehouden met de verplichtingen die samenwerkers (dus ook praktijkhouder en zzp’er) hebben om de invulling van hun Wkkgz-verplichtingen schriftelijk vast te leggen. Meer hierover vindt u in een eerder artikel van VvAA voor NVGzP.

De overeenkomsten zijn onder nummer geregistreerd en zijn genaamd (versie april 2018):

Ze worden binnenkort ook gepubliceerd op de site van de Belastingdienst, onder Gezondheids- en welzijnszorg.

Met vragen kun je contact opnemen met de NVGzP (bureau@nvgzp.nl / 030 686 8777) of het adviesteam van VvAA (ggz@vvaa.nl / 030 247 4315).