ZPM: knelpunten psychodiagnostiek in de zorg

14-06-2022

Leden van de NVGzP en het NIP hebben tijdens een klankbordsessie op 7 april jl. de knelpunten geïnventariseerd die spelen op het gebied van psychodiagnostiek na de introductie van het zorgprestatiemodel. Ook de mogelijke (ongewenste) gevolgen hiervan in de zorg, kwamen tijdens deze discussie aan de orde. In het onderstaande overzicht is deze inventarisatie weergegeven.

Knelpunten ZPM mbt consulten diagnostiek

Mogelijke gevolgen GGZ/FZ

Maximale tijdsduur (vanaf 120 minuten) van de consulten diagnostiek is onvoldoende

Verhouding directe- en indirecte tijd is niet in evenwicht binnen de huidige prestaties
Psychodiagnostiek kan niet kostendekkend geleverd wordenInboeten op kwaliteit van psychodiagnostiekToegang tot en doorstroom naar specialistische zorg wordt belemmerdCliënten met complexe problematiek vallen tussen wal en schip.
Geen snelle en doelmatige zorg voor deze doelgroep
Beroepsethiek van zorgprofessionals in de knelIntercollegiaal overleg binnen ggz-instellingen wordt ontmoedigdOneigenlijk ‘opknippen’ van diagnostiekconsulten

Gewenste oplossingsrichting onderbouwen
Voor de gewenste oplossingsrichting hebben de NVGzP en het NIP inmiddels een constructief overleg gevoerd met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waaruit duidelijk naar voren kwam dat er concrete voorbeelden moeten worden aangeleverd (incl. een financiële onderbouwing) van de huidige problematiek. Het uiteindelijke doel van de beide beroepsverenigingen is om deze voorbeelden samen met een wijzigingsverzoek in de te dienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de huidige knelpunten op te lossen. De NVGzP en het NIP zullen zich hiervoor blijven inzetten.

Kun jij een bijdrage leveren uit de praktijk?
Wil of kun je aan het bovenstaande (nog) een bijdrage leveren? Laat het ons dan weten via bureau@nvgzp.nl

Collega’s om hun mening vragen over het Zorg Prestatie Model? Stel je vraag in het forum op ons ledenportaal
(Let op: eerst aanmelden, daarna werkt de link)