ZPM en privacy: informatiestromen naar zorgverzekeraars en NZa

25-05-2022


Welke privacygevoelige informatie ontvangen zorgverzekeraars via de declaraties sinds de invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM)? En welke privacygevoelige informatie ontvangt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)?

Om dit transparant te maken, maakte de NZa een informatiekaart waarin beschreven staat om welke informatie het gaat. Ook wordt erin vermeld welke stappen er zijn ondernomen om de impact op de privacy van de cliënt zoveel mogelijk te beperken.

Lees hier de informatiekaart informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy